09/08/2018

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa không ủy thác cho vay qua ngân hàng thương mại

Theo dự thảo, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng.

Cuộc họp với một số bộ, ngành góp ý xây dựng Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vừa diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Nghị định nhằm triển khai thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (tại Điều 20).

Theo dự thảo Nghị định, vốn điều lệ do Ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ là 2.000 tỷ đồng. Điều kiện cho vay là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả; bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư của dự án; có khả năng hoàn trả vốn vay và đáp ứng được các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật.

Lãi suất cho vay của Quỹ không vượt quá 80% mức thấp nhất của lãi suất cho vay thương mại, trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại có trên 50% vốn sở hữu nhà nước. Lãi suất cho vay được chia thành các mức khác nhau, được xác định theo thời hạn cho vay, lĩnh vực hoạt động hoặc xếp hạng mức độ tín nhiệm của doanh nghiệp (nếu có)…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, dự thảo Nghị định cần bám sát các quy định tại Điều 20 được quy định của Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, bảo đảm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Bày tỏ đồng tình với góp ý của các Bộ quy định Quỹ trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cơ cấu tổ chức gồm Hội đồng quản lý và các thành viên Hội đồng này hoạt động kiêm nhiệm.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan chủ quản mời các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học am hiểu ở nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia Hội đồng, quản lý Quỹ, bảo đảm tính hiệu quả, chuyên nghiệp trong thẩm định, ra quyết định cho vay, tài trợ.
Phó Thủ tướng cũng nhất trí Quỹ áp dụng phương thức cho vay, tài trợ trực tiếp chứ không ủy thác cho vay DNNVV thông qua các ngân hàng thương mại.

Trước băn khoăn của các bộ, ngành về việc làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm ra quyết định cho vay trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo có nhiều rủi ro, mất vốn, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tiếp tục xây dựng quy định chặt chẽ về đối tượng cho vay, thủ tục, trình tự, thẩm quyền của Hội đồng quản lý để tăng cường minh bạch, giảm thiểu rủi ro khi cho vay, tài trợ. Và nhanh chóng hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ cho ý kiến ban hành vào cuối Quý III/2018.

Theo Tapchicongthuong.vn