08/11/2018

Quảng Ninh: Nhiều giải pháp giảm thiểu tai nạn lao động

Là địa phương có số lượng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lớn, nhất là các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn rủi do mất an toàn lao động (khai khoáng, cơ khí, xây dựng,… ), thời gian qua, Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động

Tăng cường kiểm tra công tác ATVSLĐ, tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao

Số vụ tại nạn lao động có chiều hướng tăng

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh, năm 2017, tổng số vụ tai nạn lao động chết người xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (cả doanh nghiệp trong tỉnh và doanh nghiệp ngoài tỉnh) là 35 vụ, làm chết 38 người; so với năm 2016 tổng số vụ tai nạn lao động chết người giảm 05 vụ (12,5%); số người chết giảm 06 người (13,6%). Chi phí thiệt hại do tai nạn lao động năm 2017 (theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp) là 28,026 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về tài sản là 7,138 tỷ; chi phí y tế, mai táng, trả lương, tiền bồi thường, trợ cấp cho gia đình người bị nạn và những người bị thương là 20,888 tỷ đồng; tổng số ngày nghỉ do tai nạn lao động 37.852 ngày.

Còn số liệu thống kê mới nhất trong 6 tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 cho thấy, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tổng số vụ tai nạn lao động tăng 12 vụ (tương đương tăng 4,7%); tổng số nạn nhân tăng 09 người ( bằng 3,4%); số người bị thương nhẹ giảm 11 người ( bằng 11,3%); số người bị thương nặng tăng 24 người (tương ứng mức tăng 15,3%); số vụ tai nạn lao động chết người giảm 04 vụ và số người chết giảm 04 người.

Quá trình điều tra, phân tích, kết luận từ các vụ tai nạn lao động cho thấy, các vụ tai nạn xảy ra liên quan đến máy, thiết bị, phương tiện vận tải cán cuốn, chèn ép, va đập chiếm tỉ lệ cao nhất và lĩnh vực, ngành nghề hay để xảy ra tai nạn lao động là các ngành khai thác, chế biến khoáng sản, ngành xây dựng…

Nguyên nhân, theo đánh giá của cơ quan chức năng, chủ yếu là do trình độ, kinh nghiệm, tác phong công nghiệp của công nhân còn hạn chế, thiếu thận trọng trong thao tác; chưa chấp hành nghiêm túc nội quy kỷ luật lao động; chủ quan, vi phạm quy trình, quy định kỹ thuật an toàn; sự phối hợp công việc trong nhóm thợ chưa tốt dẫn đến tai nạn cho bản thân và đồng đội; ngoài ra có một phần lỗi gián tiếp và trách nhiệm của người quản lý, sử dụng lao động như công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ chưa cao, chưa sâu sát trong chỉ đạo thi công, phân công công việc không cụ thể, biện pháp kỹ thuật an toàn chưa đầy đủ…

Ngoài ra, có nguyên nhân từ việc người lao động còn chủ quan, lơ là, thiếu ý thức phòng ngừa tai nạn lao động dẫn đến tai nạn cho bản thân và đồng nghiệp. Tuy nhiên, trong các vụ tai nạn lao động cũng có một phần lỗi gián tiếp và trách nhiệm của người quản lý, sử dụng lao động, như: công tác tổ chức sản xuất, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền ý thức, nhận thức về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động chưa hiệu quả.

Nâng cao ý thức của người lao động và người sử dụng lao động

Để hạn chế thấp nhất các vụ tại nạn trong lao động, sản xuất, Quảng Ninh đã chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là đơn vị có nguy cơ cao về mất an toàn vệ sinh lao động.

Đặc biệt là tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn với quan điểm nhất quán là kiên quyết đình chỉ, dừng sản xuất, thi công khi phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động, trong đó, tập trung vào lĩnh vực thi công xây dựng công trình trong khu dân cư, như: yêu cầu thực hiện đầy đủ biện pháp thi công, biện pháp an toàn; công tác quản lý, sử dụng lao động; an toàn làm việc trên cao, an toàn kết cấu giàn giáo, an toàn điện; quản lý, sử dụng các loại máy, thiết bị thi công công trình;…

Với lĩnh vực khai thác chế biến khoáng sản, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã yêu cầu các đơn vị tổ chức thi công, cắt tầng khai thác theo đúng thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn, biện pháp kỹ thuật an toàn trong khai thác, chế biến khoáng sản.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề; ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức rà soát lại công tác an toàn vệ sinh lao động và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh lao động.

Đồng thời, tăng cường công tác tự kiểm tra tại doanh nghiệp và có biện pháp kịp thời để chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại. Tổ chức đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về an toàn vệ sinh lao động để có các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.

Đặc biệt trong năm 2018, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh còn tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động. Đồng thời, tổ chức một số hoạt động xã hội, cộng đồng lồng ghép về an toàn vệ sinh lao động, như: thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức giao lưu văn hoá, văn nghệ có nội dung tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, trong đó Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch và đang tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã… tập trung vào một số ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về an toàn vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp, như: khai thác khoáng sản, cơ khí, xây dựng…

Nguồn: Báo Công thương điện tử