26/09/2016

Quảng Ninh: Khuyến công tiếp sức doanh nghiệp

Trong nhiều năm qua, khuyến công Quảng Ninh luôn dành nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư thiết bị mới nhằm mở rộng sản xuất, cải thiện năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Theo đánh giá, nhiều đề án được triển khai đã phát huy tốt hiệu quả, đem lại sự thay đổi đáng kể về quy mô sản xuất, uy tín của doanh nghiệp trên thị trường, như: Đề án Hỗ trợ đầu tư thiết bị hiện đại sản xuất gạch không nung tại Công ty CP Gạch không nung Quảng Ninh; đề án Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất hương xuất khẩu tại Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ Phú Hải…

Tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác khuyến công, năm 2016 trong tổng số 4 đề án khuyến công quốc gia có kinh phí hỗ trợ 1,22 tỷ đồng Quảng Ninh được phê duyệt có 3 đề án hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp. Tính đến hết Quý II/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh (trung tâm) đã ký hợp đồng với các đơn vị thụ hưởng theo đúng quy định và đang triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch được giao.

Tiêu biểu, đề án Đầu tư lắp đặt công nghệ sấy gỗ bằng lò áp lực, hơi nước thay thế lò sấy gỗ bằng nhiệt thực hiện tại Công ty TNHH Xây dựng Đông Triều (thị xã Đông Triều) được triển khai từ tháng 8/2015. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị máy móc và đang trong giai đoạn chạy thử. Sau khi đạt 100% công suất, dây chuyền sản xuất mới sẽ giúp doanh nghiệp đạt khoảng 10 tỷ đồng doanh thu, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Đề án Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất và chế biến nấm Linh chi triển khai tại Công ty CP Nấm Thịnh Phát (thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ) có tổng kinh phí thực hiện 4,5 tỷ đồng. Kinh phí khuyến công hỗ trợ 100 triệu đồng cho đầu tư một số thiết bị, gồm: Máy nghiền nguyên liệu, nồi nấu cao Linh chi, máy co màng. Hiện hệ thống dây chuyền đã được đầu tư và đang chạy thử. Dự kiến, sau khi hoạt động ổn định sẽ đạt công suất 2.500kg trà túi lọc/năm, 1.500kg cao/năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt trên 517 triệu đồng/năm.

Đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gốm sứ mỹ nghệ cao cấp tại chi nhánh Công ty TNHH Quang Vinh, kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng cũng đang được triển khai, sẽ sớm tiến hành nghiệm thu theo kế hoạch.

Theo ghi nhận từ đối tượng thụ hưởng, mặc dù nguồn kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công ít ỏi so với tổng vốn đầu tư nhưng lại có tác dụng động viên, khích lệ doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất. Giúp doanh nghiệp tự tin cạnh tranh trên thị trường, tạo sự gắn kết, đồng thời giúp công nghiệp nông thôn của tỉnh phát triển.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trong sản xuất, kinh doanh, trung tâm đã sớm xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017 với tổng kinh phí 600 triệu đồng. Trung tâm cũng xây dựng và thực hiện một loạt các giải pháp nhằm đưa chính sách khuyến công đi sâu hơn nữa vào cuộc sống.

Theo đó, trung tâm sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản có liên quan đến các cấp, ngành và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của hoạt động khuyến công trong công tác phát triển công nghiệp nông thôn. Tìm hiểu, nắm bắt các thông tin về công nghệ, sản phẩm, thị trường, thiết bị sản xuất để cung cấp và tư vấn cho cơ sở. Tăng cường bám sát, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai đầu tư sản xuất nhằm có giải pháp gỡ khó kịp thời. Đồng thời, tập trung hỗ trợ cho nội dung xây dựng mô hình trình diễn; khuyến khích các đề án ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường…

Năm 2016, Quảng Ninh được phê duyệt 2,22 tỷ đồng kinh phí khuyến công, trong đó, khuyến công quốc gia 1,22 tỷ đồng thực hiện 4 đề án, khuyến công địa phương 1 tỷ đồng thực hiện 12 đề án.

Theo BaoCongThuong.com.vn