23/08/2018

Phổ biến và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng SXSH cho DN sản xuất công nghiệp tại huyện Thạch Thất (Hà Nội)

Sáng ngày 21/8/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị “Phổ biến và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng Sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất” với sự phối hợp của Phòng Kinh tế – Huyện Thạch Thất. Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 1048/KH-SCT ngày 15/3/2018 của Sở Công Thương Hà Nội về Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.
Sáng ngày 21/8/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội tổ chức Hội nghị “Phổ biến và chia sẻ kinh nghiệm áp dụng Sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Thất” với sự phối hợp của Phòng Kinh tế – Huyện Thạch Thất. Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Kế hoạch số 1048/KH-SCT ngày 15/3/2018 của Sở Công Thương Hà Nội về Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018.


Ông Vương Đăng Hoa – Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và TVPT CN Hà Nội. (Ảnh: Trung tâm khuyến công và TVPT CN Hà Nội)

Tham dự hội nghị có trên 100 đại biểu là lãnh đạo, các cán bộ quản lý các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất.
Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến rộng rãi sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại các khu vự Làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên vật liệu, nhiên liệu giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được cung cấp những kiến thức cơ bản về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, các lợi ích mang lại cho doanh nghiệp từ việc thực hiện sản xuất sạch hơn cũng như cách áp dụng phù hợp với từng quy mô, đặc thù sản xuất của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã có những thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi rất cởi mở từ việc áp dụng công cụ quản lý nội vi 5S với sản xuất sạch hơn đến những việc đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu phát thải ô nhiễm ra môi trường.
Thông qua hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã được nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn, đồng thời góp phần thúc đẩy áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn huyện Thạch Thất nói riêng và Thành phố Hà Nội nói chung.

Theo SXSH.vn