16/12/2021

Nhân dịp Hội nghị toàn quốc về công tác Khuyến công, phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn đại diện Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.

PV: Xin chào ông, được biết Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) là đơn vị chủ lực của Cục Công Thương địa phương trong việc triển khai chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) giai đoạn 2014-2020, xin ông cho biết một số thành tựu nổi bật của Trung tâm đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Trả lời: Được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương, trong giai đoạn 2014-2020, Trung tâm 1 đã nỗ lực thực hiện các đề án KCQG trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đồng thời xây dựng các chuỗi liên kết trong các ngành sản xuất thế mạnh của khu vực phía Bắc.

Giai đoạn 2014-2020, Trung tâm 1 đã hỗ trợ cho 2.016 lao động được đào tạo nghề ngắn hạn; 5.739 lao động được tạo việc làm mới; 5.520 học viên được đào tạo, tập huấn, bổ sung kiến thức về quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất, tài chính kế toán, kiến thức hội nhập. Đặc biệt, Trung tâm 1 đã triển khai 448 đề án thực hiện hỗ trợ cho 576 cơ sở công nghiệp nông thôn (cơ sở CNNT) thuộc 20/28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Việc lồng ghép những nội dung hoạt động thế mạnh đã thực sự tạo nên những tác động hiệu quả rất lớn đối với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh tế xã hội của các địa phương khu vực phía Bắc.

Trong giai đoạn này, Trung tâm 1 đã triển khai 53 mô hình trình diễn kỹ thuật. Các đơn vị được Trung tâm 1 lựa chọn hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật đã đầu tư rất bài bản, là các nhân tố điển hình để nhân rộng cho các cơ sở CNNT khác trên địa bàn. Sản phẩm mới được tạo ra từ các mô hình trình diễn kỹ thuật đã góp phần tăng giá trị xuất khẩu đối với các mặt hàng Dệt May, Cơ khí, Chế biến nông, lâm, thủy hải sản,…

Trung tâm 1 cũng đã triển khai nhiệm vụ hỗ trợ 249 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến. Các đối tượng được lựa chọn hỗ trợ là các đơn vị mạnh dạn đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng kịp thời các đơn hàng. Đây cũng là các đơn vị đã đầu tư sản xuất tại các vùng nông thôn, miền núi, hỗ trợ giải quyết việc làm và thu nhập cho hàng nghìn lao động nông thôn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các địa phương. Đối với ngành chế biến, các máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ hỗ trợ đã giúp chế biến sâu các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản, tạo thêm giá trị gia tăng cho các sản phẩm thế mạnh của vùng, cung cấp đa dạng các sản phẩm công nghiệp chế biến cho thị trường trong và ngoài nước.

hoinghikc1

Ảnh tại Hội nghị toàn quốc về công tác Khuyến công năm 2021

Hơn thế nữa, trong giai đoạn vừa qua Trung tâm 1 đã làm tốt vai trò cầu nối giao thương. Một trong những hoạt động đặc thù của Trung tâm 1 là hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. Theo đó, Trung tâm 1 đã hỗ trợ 191 lượt cơ sở CNNT tham gia 10 Hội chợ triển lãm tại Đức, Hồng Kông, Trung Quốc,…. Hoạt động này đã góp phần rất tích cực quảng bá sản phẩm CNNT của nước ta ra thị trường thế giới đồng thời giúp các cơ sở CNNT tham gia tìm kiếm được các khách hàng quốc tế, qua đó góp phần gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu. Trung tâm 1 cũng 5 lần tổ chức Hội chợ triển lãm trong nước, gắn với các sự kiện lớn có quy mô toàn quốc với 880 gian hàng tiêu chuẩn. Hoạt động này đã giúp hàng trăm cơ sở CNNT tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng trong và ngoài nước. Đây còn là dịp Bộ Công Thương triển khai các hoạt động tôn vinh, trao tặng các danh hiệu nghệ nhân và trao tặng danh hiệu “Sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp vùng và cấp quốc gia”.

          Một điểm nhấn quan trọng trong giai đoạn 2014-2020 của Trung tâm 1 là việc xây dựng và thực hiện các đề án điểm hỗ trợ các ngành Dệt may, Cơ khí, Chế biến nông sản trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đây là những đề án lập theo ngành nghề sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của quốc gia, vùng, địa phương; có từ 2 nội dung hoạt động khuyến công và 2 đối tượng thụ hưởng trở lên; thời gian thực hiện từ 2 đến 3 năm; các nội dung hoạt động có sự liên kết nhằm khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển CNNT theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án KCQG điểm đối với các ngành Dệt May, Cơ khí và Chế biến nông sản trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Có 63 cơ sở được hỗ trợ từ các đề án điểm, trong đó: 9 cơ sở CNNT được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; 52 cơ sở được hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; 2 cơ sở được hỗ trợ đào tạo nâng cao tay nghề cho cán bộ, công nhân viên.

Cụ thể: Đối với ngành Dệt May, có 4 cơ sở CNNT được hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất, tạo việc làm mới cho gần 800 lao động nông thôn; hỗ trợ 21 cơ sở CNNT đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; đào tạo nâng cao tay nghề may cho 80 người.

Đối với ngành Cơ khí, hỗ trợ cho 2 cơ sở CNNT xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất ra các sản phẩm mới, tạo việc làm mới cho gần 100 lao động nông thôn; hỗ trợ 17 cơ sở CNNT đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Các sản phẩm mới được tạo ra từ các mô hình trình diễn kỹ thuật đã góp phần tăng giá trị xuất khẩu đối với các mặt hàng cơ khí. Đối với ngành chế biến nông sản, hỗ trợ 3 cơ sở CNNT xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến, tạo việc làm mới cho 220 lao động nông thôn; hỗ trợ 14 cơ sở CNNT đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Các cơ sở CNNT trong ngành được tiếp cận với các công nghệ chế biến nông sản mới nhất, tiên tiến nhất; kết nối giữa các cơ sở CNNT chế biến nông sản với các đơn vị sản xuất, chế tạo máy móc thiết bị và các chuyên gia trong lĩnh vực chế biến nông sản.

PV: Xin ông cho biết về định hướng hoạt động Khuyến công trong giai đoạn tiếp theo.

Trả lời: Trong giai đoạn 2021-2025, Trung tâm 1 sẽ tiếp tục triển khai các đề án điểm, đề án nhóm để hỗ trợ các ngành, lĩnh vực có thế mạnh của khu vực. Trung tâm cũng sẽ tiếp tục duy trì việc thực hiện các đề án truyền thống khác.

Trung tâm 1 sẽ tăng cường hoạt động tư vấn hỗ trợ cho các cơ sở CNNT ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời tăng cường hoạt động kết nối, chia sẻ thông tin về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đối với ngay chính các cơ sở CNNT và của các đơn vị này với các đối tác trong và ngoài nước khác.

Sẽ tiếp tục triển khai hoạt động Hội chợ, Triển lãm nhằm giới thiệu và xúc tiến tiêu thụ cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn thôn qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đặc biệt là quan tâm, thúc đẩy hoạt động Hội chợ, Triển lãm trực tuyến thông qua môi trường Internet.

Trung tâm 1 sẽ tham mưu, đề xuất các nội dung hoạt động mới, thích ứng với nhu cầu thực tiễn của các cơ sở CNNT.

Một định hướng quan trọng trong giai đoạn tới là đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Khuyến công của Trung tâm để đáp ứng được các yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn hoạt động Khuyến công.

PV: Xin cảm ơn ông và xin chúc Trung tâm 1 ngày càng phát triển.

Thực hiện: Bùi Hiển