19/09/2018

Nghiên cứu thành công nhiều công trình về công nghệ và ứng dụng công nghệ trong SXSH

Ngày 10/11/2018, đồng chí Cao Đức Phát – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, đã dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24 – NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Trung ương khóa XI. Đồng chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trần Hồng Hà – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Báo cáo từ buổi làm việc cho thấy, trong thời gian qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu thành công nhiều công trình về đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng thân thiện môi trường. Có thể kể đến mô hình xử lý nước thải thạch dừa ở Bến tre, mô hình sử dụng giải pháp tách dòng, tái sử dụng nước thải trong quy trình sản xuất, đảm bảo nước thải có nồng độ chất ô nhiễm thấp, xử lý được bằng công nghệ đơn giản, có chi phí đầu tư và vận hành thấp.

congtrinhsch

Nhiều công trình phục vụ sản xuất sạch hơn, giúp bảo vệ môi trường và góp phần phát triển kinh tế bền vững đã được các nhà khoa học nghiên cứu thành công.
Bên cạnh đó, hệ thống các công trình nghiên cứu phục vụ sản xuất sạch hơn còn có mô hình Giảm thiểu và xử lý ô nhiễm nhuộm chiếu cùng giải pháp chuyển đổi năng lượng, xử lý chất thải theo hướng sinh thái (nước thải và chất thải rắn sản xuất). Công suất hệ thống xử lý nước thải đạt 1.5 – 2.0 m3/ngày, giảm thiểu ô nhiễm 70% cho các chỉ tiêu COD, độ màu; các mô hình xử lý nước thải đã cho ra đời các sản phẩm rất có giá trị, việc đăng ký sở hữu trí tuệ của các đề tài đều vượt yêu cầu.
Ngoài ra, việc nghiên cứu xử lý nước thải, chất thải trong chăn nuôi cũng đạt được nhiều thành tựu như: Xây dựng quy trình sử dụng chế phẩm vi sinh vật xử lý chất thải rắn thành phân vi sinh được áp dụng cho các trang trại chăn nuôi lợn. Mô hình đã xây dựng được quy trình sản xuất chế phẩm vi sinh dạng bột xử lý chất thải chăn nuôi quy mô 100 – 1.000kg.
Trong xử lý rác thải sinh hoạt, các nhà khoa học đã nghiên cứu phát triển công nghệ thân thiện môi trường bằng phương pháp chôn lấp áp dụng với quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện Việt Nam, đã thử nghiệm mô hình xử lý nước sông, hồ bị ô nhiễm, tăng cường hiệu quả xử lý nitơ, hỗ trợ cho các quá trình sinh học kết hợp với hệ thống bãi lọc trồng cây nhận tạo, tạo cảnh quan môi trường.
Các công trình nghiên cứu khoa học này đã và đang mang lại sự thay đổi lớn về công nghệ và ứng dụng công nghệ trong việc sản xuất sạch hơn, bảo vệ môi trường và là giải pháp căn cơ cho nhiều ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi ở nước ta hiện nay; đồng thời hỗ trợ tích cực vào công cuộc giảm phát thải carbon, hạn chế sự nóng lên của trái đất, ứng phó biến đổi khí hậu.
Theo SXSH.vn