09/12/2019

NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019, vừa qua Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở 02 đề án khuyến công quốc gia tại huyện Hoành Bồ và thị xã Đông Triều.

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Ninh được giao nhiệm vụ thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia, với tổng kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng.

Đối với đề án “Hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ”, Trung tâm đã hỗ trợ Công ty cổ phần Truyền thông G9, tại Thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ đầu tư 02 máy khắc gỗ CNC.Tổng giá trị đầu tư 660 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 300 triệu đồng.

Hình ảnh nghiệm thu máy khắc gỗ CNC tại Công ty cổ phần Truyền thông G9

Đối với đề án “Hỗ trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị trong sản xuất gốm sứ cao cấp”, Trung tâm cũng hỗ trợ Chi nhánh Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh, tại thị xã Đông Triều đầu tư 01 máy ép song động, 01 máy khắc CNC một đầu đa năng, 01 máy ép bán dẻo. Tổng giá trị đầu tư 604 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 300 triệu đồng.

Hình ảnh nghiệm thu tại Chi nhánh Công ty TNHH Gốm sứ Quang Vinh

Kết quả nghiệm thu cho thấy các đơn vị thụ hưởng đã đầu tư máy móc, thiết bị ứng dụng vào sản xuất đúng như trong đề án đã đăng ký. Việc đầu tư máy móc thiết bị mới, tiên tiến góp phần tự động hóa vào một số công đoạn sản xuất giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng, tăng năng suất từ đó tạo việc làm và có thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần đẩy nhanh phát triển công nghiệp của địa phương.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Quảng Ninh đã triển khai và hoàn thành 100% kế hoạch khuyến công quốc gia được giao năm 2019./.

Nguồn: TTKC&TVPTCN Quảng Ninh