08/08/2019

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ

Thông tin văn bản số: 119/2018/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 119/2018/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Tên văn bản QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ
Ngày ban hành 12/9/2018
Ngày hiệu lực 12/9/2018
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng
Tệp đính kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP