06/01/2018

Nghị định 98/2017/NĐ-CP

Thông tin văn bản số: 98/2017/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 98/2017/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Tên văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Ngày ban hành 18/8/2017
Ngày hiệu lực 18/8/2017
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Thủ tướng
Tệp đính kèm 98/2017/NĐ-CP.pdf