06/07/2018

Nghị định 45/2012/NĐ-CP về Khuyến công

Thông tin văn bản số: 45/2012/NĐ-CP
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số, ký hiệu 45/2012/NĐ-CP
Loại văn bản Nghị định
Tên văn bản Nghị định về hoạt động khuyến công
Ngày ban hành 21/5/2012
Ngày hiệu lực 05/7/2012
Đơn vị ban hành/Người ký/ Chức vụ
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng
Tệp đính kèm NĐ-45-2012-CP