22/08/2017

Nghệ An lấy ý kiến đóng góp văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công

Ngày 18/8, tại Nghệ An, Cục Công nghiệp địa phương – Bộ Công Thương phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hội thảo về lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công.

Toàn cảnh hội nghị

Tham gia lấy ý kiến dự thảo lần này gồm lãnh đạo các Sở Công Thương của 28 tỉnh khu vực phía Bắc và 5 tỉnh miền Trung. Chủ trì hội thảo là ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương).

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đoàn Mạnh Trường – Trưởng phòng khuyến công Cục Công nghiệp địa phương – cho biết: Hoạt động khuyến công trong thời gian qua phát triển mạnh mẽ, bám sát mục tiêu chương trình bằng các đề án, phát triển rõ nét, từng bước hoàn thiện, minh bạch từ các chính sách hoạt động nâng cao, tạo gắn kết quản lý Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Bổ sung cơ chế, chính sách mới như thêm biên chế cho các tỉnh có hoạt động khuyến công. Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khuyên công tăng hàng năm; tốc độ tăng bình quân cả giai đoạn 2014-2016 đạt 12%/năm. Giai đoạn này hoạt động khuyến công quốc gia đạt được một số kết quả đáng khích lệ trên một số phương diện cụ thể: Đào tạo nghề và truyền nghề; tổng số học viên là 15.212 lao động có việc làm. Chương trình nâng cao năng lực quản lý; đào tạo được 10.350 học viên trên cả 3 miền đất nước. Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, chuyển giao công nghệ và tiến bộ KHKT…

Ông Ngô Quang Trung- Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 và chương trình công tác của Cục Công nghiệp địa phương (Quyết định số 5144/QĐ-BCT ngày 30/12/2016), đến nay Cục Công nghiệp địa phương (CNĐP) đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung. Đó là, Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một số của nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2102 của Chính phủ về khuyến công và Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Để có thêm cơ sở trong việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các thông tư nêu trên thiết thực, hiệu quả gắn với việc triển khai thực hiện hoạt động khuyến công tại các địa phương. Đại diện một số vụ, cục của Bộ Công Thương, Cục CNĐP tổ chức hội thảo lần này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công và lấy ý kiến góp ý vào dự thảo trình Bộ trưởng phê duyệt trong thời gian tới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động khuyến công trên cả nước.

Sau khi nghe đại diện ban soạn thảo trình bày các thông tin về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2103/TT-BCT ngày 27/12/2013 về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. Đại diện các đơn vị, sở ngành tham dự đã sôi nổi đóng góp các ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều khoản như: khoản 1 Điều 3 quy định các đề án, nhiệm vụ khuyến công quốc gia thực hiện đấu thầu hoặc xét chọn; điểm b khoản 1 Điều 6 về trình tự xây dựng kế hoạch khuyến công quốc gia; khoản 2 Điều 8 quy định thẩm định và phê duyệt kế hoạch khuyến công quốc gia… Cụ thể nâng mức hỗ trợ như: chi hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ sớm, sản xuất sản phẩm mới. Chi ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp… Bổ sung mức chi trong Thông tư LT số 26/2014/TT-BCT; bổ sung nội dung chi; sửa đổi, diễn đạt lại một số nội dung…

Theo BaoCongThuong.com.vn