14/11/2018

Nghệ An đề nghị xóa bỏ lò gạch thủ công gây ô nhiễm môi trường

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn số 8100/ UBND-CN ngày 22/10/2018 gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã liên quan về việc xóa bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng, lò đứng liên tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao UBND huyện Đô Lương khẩn trương chỉ đạo hoàn thành việc xóa bỏ cơ sở sản xuất gạch bằng công nghệ lò đứng tại xã Mỹ Sơn theo đúng lộ trình đã quy định tại Quyết định 1469/QĐ-TTg ngày 22/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành trong năm 2018.

ngheangach

Đồng thời, giao UBND các huyện, thị xã tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình tự tháo dỡ các vỏ lò đã ngừng hoạt động hoàn trả lại mặt bằng, bàn giao chính quyền địa phương quản lý. Đối với các địa phương đang còn tồn tại lò vòng, lò đứng liên tục phải chỉ đạo đảm bảo hoàn thành lộ trình đã quy định trước năm 2020.

Đối với các địa phương đang còn tồn tại lò vòng, lò đứng liên tục, phải chỉ đạo đảm bảo hoàn thành lộ trình đã quy định trước năm 2020.
Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện việc quản lý quy hoạch, đất đai, chuyển đổi hình thức sản xuất theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 1 lò vòng và 14 lò đứng liên tục, trong đó có 8 lò thuộc các huyện miền núi có thời hạn xóa bỏ trước năm 2020 và 7 lò thuộc vùng đồng bằng có hạn xóa bỏ trước năm 2018 (Nam Đàn 5, Đô Lương 1, TP Vinh 1). Theo báo cáo thì 6 lò ở Nam Đàn và TP Vinh đã ngừng hoạt động theo quy định, chỉ còn 1 lò ở xã Mỹ Sơn (Đô Lương) chưa được xóa bỏ.

Theo sxsh.vn