10/12/2020

Nghệ An: Đẩy mạnh chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Sáng ngày 8/12, tại tỉnh Nghệ An, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An và định hướng thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An – cho biết: “Trong 5 năm qua, Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được thiết kế nhằm dỡ bỏ các rào cản, tạo bước chuyển biến đột phá trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chương trình đã được triển khai đồng bộ và thực hiện nhiều nội dung khác nhau, từ việc nâng cao nhận thức, đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào chương trình giáo dục và đào tạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền đến các địa phương về lợi ích và các giải pháp tiết kiệm năng lượng đến việc hỗ trợ triển khai thực hiện các mô hình sử dụng năng lượng, sử dụng trang thiết bị hiệu suất cao trong công nghiệp, nông nghiệp, tiêu dùng, trong các công trình xây dựng, công trình công cộng và lĩnh vực giao thông vận tải.

“Với nguồn kinh phí thực hiện chương trình khá hạn hẹp trên 7,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo có tính kế thừa, tiếp thu được những nội dụng nổi trội của giai đoạn 2016-2020, vừa có điểm mới, sáng tạo, nội dung đa dạng phù hợp với Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực tế của tỉnh. Cần xác định rõ đâu là những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để đưa ra những giải pháp khả thi để tạo ra tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn”, ông Hải nhấn mạnh.

Nguyễn Văn Biển – Giám đốc Trung tâm tiết kiệm năng lượng Nghệ An – đánh giá: “Những kết quả tích cực đã tạo được sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong người dân và cộng đồng xã hội. Vai trò quản lý nhà nước trong hoạt động chương trình trên địa bàn tỉnh được tăng cường; ban hành kịp thời các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện luật và các văn bản của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước được tăng cường. Hoạt động tuyên truyền đã được chú trọng và đẩy mạnh thực hiện; các phương án, giải pháp tiết kiệm năng lượng được các đơn vị, doanh nghiệp triển khai áp dụng.

Hội nghị cũng đón nhận được một số ý kiến đóng góp từ các địa phương góp phần thực hiện thành công Chương trình trong giai đoạn tới

Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng thời đã triển khai lồng ghép với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan. Tuy kinh phí cho hoạt động của chương trình còn hạn chế, nhưng bước đầu đã tạo được sự quan tâm, thu hút các nguồn vốn từ các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, các cơ quan đơn vị tham gia thực hiện chương trình. Từ những kết quả đạt được, chương trình đã góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị cũng đón nhận được một số ý kiến đóng góp từ các địa phương góp phần thực hiện thành công chương trình trong giai đoạn tới. Ông Trần Văn Chiến – Phó Giám đốc bộ phận bảo trì Công ty CP thực phẩm sữa TH – cho biết: Là một doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng lớn, khoảng 150 tỷ tiền điện mỗi năm, tiết kiệm điện là vấn đề hết sức cấp thiết, không chỉ vì mục tiêu kinh doanh mà còn đảm bảo sản xuất xanh và bền vững với môi trường. Công ty Sữa TH đã đưa năng lượng từ chất thải chăn nuôi, đang thực hiện Dự án “Chuyển đổi đèn hơi kim loại thành đèn LED và điện năng lượng mặt trời áp mái”.

Nghệ An đã triển khai lắp đặt 296 mô hình phòng học đạt ánh sáng tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho các trường học trên địa bàn

Tuy nhiên còn có nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hiện Công ty CP Thực phẩm sữa TH có nhiều điểm công suất lắp đặt, tiêu thụ điện lớn hơn 1.100kW, thậm chí đến 15.000kW. Tuy nhiên, theo quy định mỗi điểm đo đếm chỉ được lắp đặt công suất tấm pin P peak 1.100kW. Dù hạ tầng mái nhà cũng như nhu cầu của TH rất lớn cũng không được phép đầu tư thêm. TH đề xuất chỉnh sửa quy định này cho phù hợp với thực tiễn.

Kết luận hội nghị, Giám đốc Sơ Công Thương – ông Hoàng Văn Tám – mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, ban hành cơ chế chính sách để khuyến khích các hoạt động của chương trình, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời mong muốn tỉnh bố trí kinh phí hàng năm đầy đủ theo lộ trình chương trình đã đề ra.

Trên cơ sở nội dung, nhiệm vụ chương trình đề ra đề nghị các cấp, các ngành tăng cường phối hợp, quán triệt đến cán bộ, người dân và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ. Các địa phương căn cứ yêu cầu, điều kiện cụ thể hàng năm xây dựng kế hoạch và trích ngân sách phù hợp để triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: https://congthuong.vn/