29/09/2016

Ngành Công Thương: Dồn lực hoàn thành kế hoạch năm 2016

Để phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch của ngành Công Thương trong năm 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT.

Ảnh minh họa

Từ nay đến cuối năm, Bộ Công Thương xác định tập trung thực hiện các nhiệm vụ với nỗ lực và quyết tâm cao nhất, đi thẳng vào những vấn đề cụ thể để giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp (DN); không để còn nhiệm vụ nào chưa hoàn thành theo kế hoạch năm.

Theo đó, bám sát nhiệm vụ được giao tại văn bản số 7589/BCT- KH ngày 16/8/2016 của Bộ Công Thương về tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành để bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch năm 2016.

Về sản xuất công nghiệp, cần đẩy mạnh thực hiện giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ; tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển, mục tiêu nhiệm vụ được giao của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án đầu tư ngành công nghiệp để nâng cao năng lực sản xuất; đẩy mạnh xuất khẩu (XK) ở các lĩnh vực: Thủy sản, rau quả, gỗ, một số mặt hàng nông sản khác, dệt may, giày dép… Các chỉ số khác của ngành cũng cố gắng tăng trưởng tương thích với mức tăng của XK.

Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ đạo Tổng cục Năng lượng và các cục, vụ quản lý ngành quyết liệt thực hiện giải pháp đã đề ra; chủ động theo dõi, bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh của DN, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt ở những lĩnh vực như: Dầu khí, phân bón, hóa chất, than, điện, dệt may… Trên cơ sở đó, Tổng cục Năng lượng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến giá dầu thô trên thế giới, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Bộ chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia có kế hoạch khai thác phù hợp; khẩn trương xây dựng phương án trình Bộ trưởng về giải pháp xử lý lượng than tồn kho, báo cáo Thủ tướng Chính phủ…

Đối với các Vụ Thị trường ngoài nước và Cục Xúc tiến thương mại cần tăng cường chỉ đạo Thương vụ, Trung tâm xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, chủ động nắm bắt thông tin thị trường, tìm kiếm, mở rộng thị trường XK đi vào từng mặt hàng cụ thể. Cục Xuất nhập khẩu làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện hiệu quả giải pháp đẩy mạnh XK mặt hàng nông sản; tận dụng cơ hội và phát huy lợi thế khi tham gia thị trường ASEAN và thị trường tiềm năng khác, không để phụ thuộc quá lớn vào một thị trường; kiểm soát nhập khẩu phù hợp và đơn giản hóa thủ tục liên quan đến hoạt động XK. Bên cạnh đó, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thương mại biên giới và miền núi chủ trì phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các DN, hiệp hội ngành hàng tích cực thực hiện các giải pháp phát triển thị trường nội địa, thị trường biên mậu. Đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa. Tiếp tục triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Đề án Phát triển thị trường trong nước.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch, Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ; giám đốc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT- BCT.

Theo BaoCongThuong.com.vn