17/03/2021

Ngành Công Thương Bắc Ninh nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Ngày 15/3/2021, triển khai chương trình công tác do Bộ Công Thương phát động, Sở Công Thương Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm với chủ đề “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”…

Luật Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2011), sau hơn 10 năm thực thi, Luật cơ bản đã đi vào cuộc sống, góp phần tạo dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam. Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam – 15/3 được tổ chức hàng năm đem lại hiệu quả thiết thực đặc biệt là trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương, năm 2021, Sở Công Thương Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 với chủ đề “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới” do Bộ Công Thương phát động, thông qua các hình thức như: sản xuất phóng sự, treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến với nội dung liên quan đến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với các thông điệp: “Ngày 15 tháng 3 – Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam”, “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, “Hãy tiêu dùng hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng”, “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh và bền vững”, “18006836- Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng miễn phí trên toàn quốc”…)…

Bên cạnh đó một số siêu thị, cơ sở kinh doanh thương mại đã tổ chức các hoạt động tri ân người tiêu dùng thông qua các hình thức khuyến mãi, giảm giá hàng hoá, dịch vụ…

Các hoạt động này sẽ góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng quyền của người tiêu dùng của các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại; đồng thời, xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh, ý thức chủ động bảo vệ bản thân của người tiêu dùng khi tham gia giao dịch, mua bán hàng hóa và nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 bacninhquyenntd1

bacninhquyenntd2

bacninhquyenntd3

bacninhquyenntd4

Một số hình ảnh tuyên truyền hưởng ứng ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 tại Bắc Ninh.

Nguồn: http://tapchicongthuong.vn/