24/09/2017

Nâng cao năng suất chất lượng: “Đòn bẩy” cho doanh nghiệp phát triển

Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Công Thương địa phương, trong chuỗi sự kiện Tôn vinh sản phẩn công nghiệp nông thôn tiêu biểu và Hội chợ triển lãm tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các cơ sở CNNT trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc” nhằm tạo bước chuyển biến về năng suất, chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn theo hướng bền vững, đáp ứng nhu cầu của thị trường và tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói riêng và toàn thể nền kinh tế nói chung trong thời gian tới.
Tới dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công một số tỉnh, thành phố phía Bắc, các chuyên gia, đơn vị tư vấn năng suất, chất lượng; đại diện các cơ sở CNNT và đặc biệt là đại diện các cơ sở CNNT có sản phẩm đạt giải tại Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.
Toàn cảnh Hội thảo
Hội thảo được nghe chia sẻ của các chuyên gia về thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn thích ứng với biến đổi nhu cầu của thị trường tiêu thụ trong những năm tới. Cũng tại Hội thảo các chuyên gia đã chia sẻ về sự nỗ lực cải tiến năng suất tại một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã thành công trong việc ứng dụng Kaizen vào việc sắp xếp lại các hệ thống sản xuất, lao động và việc tuân thủ quy trình cải tiến, bước đầu tăng năng suất và chất lượng sản phẩm qua phần trình bày của tiến sĩ Nguyễn Hiệp – Giám đốc Kaizen Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Hiệp – Giám đốc Kaizen Việt Nam
Bên cạnh đó, thông qua Hội thảo, các doanh nghiệp đã được cùng nhau trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm đổi mới trong quản lý, ứng dụng công nghệ trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của đơn vị mình. Qua đó, giúp các cơ quan chức năng có thêm thông tin để nghiên cứu, xem xét nhằm điều chỉnh các chính sách, cơ chế hỗ trợ phù hợp với doanh nghiệp; đồng thời giúp các tổ chức dịch vụ khuyến công thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất kinh doanh.
Đồng chí  Ngô Quang Trung – Phụ trách Cục Công Thương địa phương
Phát biểu kết thúc Hội thảo, đồng chí Ngô Quang Trung – Phụ trách Cục Công Thương địa phương đã nhấn mạnh, một doanh nghiệp muốn tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thì cần phải có thực lực công nghệ. Công nghệ để tạo ra được các sản phẩm hàng hóa đáp ứng các chỉ tiêu của bạn hàng. Tuy nhiên, có công nghệ nhưng cần phải quản lý tốt.
“Nếu chúng ta không quản lý tốt sẽ xảy ra 2 vấn đề. Thứ nhất là có công nghệ nhưng các biện pháp quản lý không chuẩn sẽ dẫn đến sản phẩm tạo ra bởi công nghệ đó chưa chắc đã đáp ứng được các chỉ tiêu chất lượng mà bạn hàng đặt ra. Thứ hai, ngay cả khi có nền công nghệ và làm ra chất lượng sản phẩm tốt nhưng làm ra chi phí không phù hợp thì sẽ không thể giải được bài toán lợi nhuận. Do đó, một trong những vấn đề giải được bài toán trên chính là nâng cao năng suất chất lượng”
Đồng chí Ngô Quang Trung – Phụ trách Cục Công Thương địa phương cũng giao nhiệm vụ cho Trung tâm 1 là đơn vị đầu mối tổng hợp nhu cầu của các cơ sở CNNT, các làng nghề, … và có những đề xuất các chương trình hỗ trợ cụ thể, từng bước hình thành “Chuỗi giá trị Khuyến công” đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.
                                                           Thực hiện: Phạm Trang – IPC1
                                                           Ảnh: Văn Đốc