24/02/2020

Nam Định: Khuyến công đúng hướng, hiệu quả

Công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Nam Định được triển khai trên cơ sở đổi mới về phương thức hoạt động đã hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển và mở rộng; góp phần nâng cao hiệu quả đồng bộ cho các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Nam Định xây dựng và thực hiện hoạt động khuyến công theo hướng tập trung hỗ trợ các lĩnh vực ngành nghề có lợi thế, bám sát vào định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Chỉ tính riêng trong năm 2019, trung tâm đã triển khai 22 chương trình, dự án, với nội dung trình diễn sản phẩm mới; hỗ trợ ứng dụng công nghệ, thiết bị, máy móc hiện đại; nâng cao chất lượng để tham dự Chương trình Bình chọn sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu, tập trung vào 2 lĩnh vực chủ yếu là sản xuất cơ khí và chế biến nông sản.

namdinhkchq

Đầu tư phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao

Qua thực tế, một số chương trình, dự án điển hình đã phát huy hiệu quả, như: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí ứng dụng máy quang phổ phân tích thành phần kim loại trong sản xuất sản phẩm từ gang, thép, kim loại màu… Nhờ vậy, doanh nghiệp có khả năng chủ động trong sản xuất, rút ngắn tiến độ, giảm bớt nhân lực giám sát khâu phân tích thành phần kim loại, từ đó hoàn thành sớm các đơn hàng, ký kết nhiều hợp đồng lớn, mở rộng cung cấp ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tại Hợp tác xã (HTX) Nuôi trồng thủy sản Hải Điền (huyện Hải Hậu) – chuyên sản xuất, cung ứng các sản phẩm chả cá, chả tôm ra thị trường. Nhờ nhận được nguồn vốn từ Chương trình khuyến công địa phương, HTX đã đầu tư ứng dụng dây chuyền máy chế biến chả cá, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, đáp ứng nhu cầu của thị trường, gia tăng sức cạnh tranh. Sản phẩm của HTX cũng có cơ hội quảng bá, tiếp cận được với các đối tác tiềm năng trong và ngoài tỉnh thông qua hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh.

Những năm qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn Nam Định đã khẳng định được vai trò quan trọng trong việc khuyến khích thúc đẩy công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phát triển, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT xác định hướng đầu tư đúng đắn, có hiệu quả, đổi mới công nghệ, hoàn thiện hệ thống máy móc, thiết bị sản xuất, tạo cơ sở nâng cao năng lực quản lý, mở rộng sản xuất, kinh doanh và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Nhận định của các chuyên gia, công tác khuyến công đã góp phần không nhỏ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Ngành Công Thương Nam Định đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến công địa phương. Để góp phần tích cực hơn nữa trong phát triển công nghiệp nông thôn, năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển các ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn.

Nguồn: https://congthuong.vn/