17/03/2021

Mời tham gia Khoá đào tạo Chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất năm 2021 tại Hà Nội và Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) giai đoạn từ 2016 đến 2025, Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương tổ chức Chương trình “Hỗ trợ đào tạo chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và Công nghiệp chế biến và chế tạo tại khu vực phía Bắc”. Thông tin chi tiết về chương trình cụ thể như sau:

  1. Thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo kéo dài 12 tuần, trong đó có 03 tuần đào tạo lý thuyết tập trung và 09 tuần đào tạo thực hành tại doanh nghiệp sản xuất.

  1. Số lượng học viên

Tổng số học viên được đào tạo năm 2021 là 48 người, chia làm 02 khóa đào tạo tại Hà Nội và Đà Nẵng.

  1. Mục đích đào tạo

Chương trình hướng đến đào tạo đội ngũ chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong nước có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu tư vấn, hỗ trợ cải tiến sản xuất, từ đó nâng cao năng lực cho doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và chế tạo.

  1. Quyền lợi của học viên

– Học viên được lựa chọn tham gia đào tạo sẽ được hỗ trợ các chi phí trong quá trình tham gia đào tạo;

– Được Cục Công nghiệp cấp chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo tư vấn viên cải tiến sản xuất, học viên có cơ hội để trở thành Chuyên gia tư vấn trong hệ thống mạng lưới của Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương.

Cục Công nghiệp đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi Công văn cử cán bộ (đối với cơ quan, tổ chức) kèm theo hồ sơ ứng viên (theo mẫu tại phụ lục đính kèm) qua đường bưu điện về Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp – số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội hoặc gửi bản mềm qua email theo thông tin liên hệ dưới đây trước ngày 31 tháng 03 năm 2021.

Sau khi tập hợp danh sách ứng viên đăng ký tham gia, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp – Cục Công nghiệp sẽ cùng các Chuyên gia hàng đầu về tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và chế tạo tiến hành phỏng vấn lựa chọn ứng viên dựa vào năng lực, kinh nghiệm và sẽ có thông báo cụ thể tới ứng viên sau.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Đỗ Phương Chi (SĐT: 0926393668; email: dophuongchi84@gmail.com) hoặc Ông Vũ Việt Anh (SĐT: 0975170996; email: vietanhvu0996@gmail.com).

Chi tiết, xem tại đây.

Nguồn: https://moit.gov.vn/web/