23/06/2023

Mời tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc

Ngày 26/6/2023, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Đây là diễn đàn nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. 

Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự vui lòng đăng ký theo các nội dung sau:

1). Hình thức đăng ký:

Đăng ký qua links: bit.ly/dangkytrungquoc

2). Gửi hồ sơ tham dự:

Doanh nghiệp gửi công văn đăng ký tham gia gồm các nội dung như phụ lục kèm theo và gửi về Cục Đầu tư nước ngoài (Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Vụ Thị trường châu Á – châu Phi, Bộ Công Thương trước 17h00 ngày 23/6/2023.

Lưu ý: Doanh nghiệp tự đi bằng máy bay thương mại và tự lo chi phí ăn ở, đi lại tại Trung Quốc. Doanh nghiệp hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cử người, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Đầu mối liên hệ: Chị Đỗ Thị Quỳnh Nga, ĐT: 0912320347; Anh Lê Xuân Trung, ĐT: 0933556767; Anh Văn Đức Phú, ĐT: 0985758833; Email: diendandoanhnghiep2023@gmail.com.

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VĂN ĐĂNG KÝ THAM GIA CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Giới thiệu tóm tắt về doanh nghiệp (ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh,…);
  2. Thông tin về tình hình đang hợp tác đầu tư kinh doanh với đối tác Trung Quốc;
  3. Thông tin về nội dung MOU ký kết (nếu có) (theo mẫu kèm theo);
  4. Nhu cầu tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối đầu tư, kinh doanh;
  5. Chương trình làm việc của doanh nghiệp tại Trung Quốc;
  6. Thông tin về việc cử đại diện tham gia (tên, chức vụ, số điện thoại);
  7. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc cử người và cá nhân tham gia cam kết tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam và nước sở tại và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu xảy ra vi phạm.

MẪU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TRAO ĐỔI TẠI DIỄN ĐÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM – TRUNG QUỐC ngày 26/6/2023

Nguồn: https://moit.gov.vn/