17/03/2021

Mời Doanh nghiệp tham gia hỗ trợ khoá đào tạo tư vấn viên cải tiến sản xuất do Cục Công nghiệp tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) giai đoạn từ 2016 đến 2025, Cục Công nghiệp – Bộ Công Thương tổ chức Khóa đào tạo chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ và Công nghiệp chế biến và chế tạo tại khu vực phía Bắc.

Để tạo môi trường thực hành cải tiến sản xuất cho học viên, Cục Công nghiệp cung cấp thông tin về Chương trình, cụ thể như sau:

  1. Mục đích của Chương trình

– Đào tạo lực lượng tư vấn viên chuyên nghiệp về lĩnh vực cải tiến sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và chế tạo;

– Hình thành mạng lưới tư vấn viên cải tiến sản xuất trong nước;

– Tư vấn, hỗ trợ cải tiến sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và chế tạo.

  1. Lợi ích Doanh nghiệp khi tham gia Chương trình

– Các doanh nghiệp tham gia Chương trình sẽ được chuyên gia giàu kinh nghiệm của Tập đoàn Samsung và các tổ chức trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến và chế tạo, cùng các học viên tư vấn cải tiến sản xuất trong vòng 09 tuần nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất cho Doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp sẽ được ưu tiên tham gia các sự kiện kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại, tham gia vào chuỗi cung ứng trong và ngoài nước;

– Doanh nghiệp sẽ được ưu tiên tham gia vào các Chương trình đào tạo, cải tiến sản xuất, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật, v.v. nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp.

  1. Thông tin Chương trình đào tạo

– Cục Công nghiệp sẽ triển khai đào tạo 48 tư vấn viên chia làm 02 Khoá vào quý II và quý III tại Hà Nội và Đà Nẵng. Trước khi cải tiến sản xuất tại Doanh nghiệp, học viên là những người có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất được phỏng vấn để tham gia khoá học đào tạo tổng quan lý thuyết trong 03 tuần;

– Mỗi nhóm sẽ có 06 học viên tiến hành cải tiến sản xuất tại Doanh nghiệp trong 09 tuần;

– Kinh phí: Kinh phí Chương trình được trích ra từ nguồn ngân sách nhà nước.

Cục Công nghiệp – Bộ Công thương trân trọng thông báo và đề nghị Quý Doanh nghiệp cùng phối hợp, tham gia dựa trên cơ sở quan hệ đối tác, đôi bên cùng có lợi trong suốt quá trình thực hiện Chương trình.

Để tham gia Chương trình, đề nghị Quý Doanh nghiệp điền thông tin trong Hồ sơ doanh nghiệp (theo mẫu đính kèm) và gửi về Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp – số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Đỗ Phương Chi (SĐT: 0926393668; email: dophuongchi84@gmail.com) hoặc Ông Vũ Việt Anh (SĐT: 0975170996; email: vietanhvu0996@gmail.com).

Chi tiết, xem tại đây.

Nguồn: https://moit.gov.vn/