12/07/2017

Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia Hội chợ tại nước ngoài năm 2018

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp  1 (Trung tâm 1) – đơn vị trực thuộc Cục Công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương đã xây dựng và triển khai nhiều đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) tham gia Hội chợ, triển lãm tại nước ngoài, gồm: Hội chợ Ambiente Frankfurt, Spoga+gafa; Tendence – CHLB Đức; Hội chợ, triển lãm Cifit – Hạ Môn, Trung Quốc; Hội chợ Megashow – Hồng Kông; Triển lãm Village Dubai – UAE. Các cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm đã thành công tốt đẹp, ký kết được nhiều đơn hàng có giá trị, giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Theo đề xuất của nhiều cơ sở CNNT đã được hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ những năm qua đều mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của chính sách khuyến công trong việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để có căn cứ lập đề án hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ tại nước ngoài năm 2018, Trung tâm 1 đề nghị các đơn vị có nhu cầu, gửi thông tin đăng ký phản hồi về việc dự kiến tham gia Hội chợ, triển lãm tại nước ngoài năm 2018.
Các cơ sở CNNT có ngành nghề phù hợp với tính chất Hội chợ, triển lãm và phù hợp với đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công (Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thị trấn, xã và các phường thuộc thành phố loại 2, loại 3, các phường thuộc thành phố loại 1 được chuyển đổi từ xã chưa quá 5 năm).
Nội dung thông tin đăng ký: Theo mẫu.
Thời hạn: Trước ngày 31/8/2017
Chi tiết vui lòng liên hệ:
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1
Địa chỉ: Số 173 Trần Hưng Đạo, Tp Nam Định, Nam Định
ĐT: 0228.3528.390; Fax: 0228.3830.892
Người liên hệ: Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – ĐT: 0904.330.998
Email: nguyenquocdung1981@gmail.com.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1