21/09/2018

Mời đăng ký tham gia lớp đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng 5S3D và áp dụng ISO 5001

Căn cứ QĐ số 68/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2017 về việc phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ 2016 đến 2025; Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-BCT ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao nhiệm vụ Đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương tổ chức “Đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng 5S3D” và “Đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng ISO 50001” cụ thể như sau:

1. Lớp đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng 5S3D

Thời gian dự kiến:

– Hà Nội: Khai giảng ngày 25 tháng 9 năm 2018

– Đối tượng: Doanh nghiệp thuộc các ngành dệt may,da giày,nhựa, thép, hóa chất, điện tử, cơ khí chế tạo, năng lượng, viễn thông, chế biến thực phẩm, khai thác và chế biến khoáng sản.

2. Lớp đào tạo cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ áp dụng ISO 50001

– Hà Nội: Khai giảng ngày 26/9/2018

– Đối tượng: Thuộc các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ, các cán bộ kỹ thuật, quản lý của doanh nghiệp; nghiên cứu viên, sinh viên.

3. Kinh phí: Nhà nước cấp 100% học phí, tài liệu,

4. Thông tin chi tiết và liên hệ:

Địa chỉ: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương

Số 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Thủy Mobile: 090.324.8485

Điện thoại: 024. 36444720 Fax: 024. 36440498

Email: hongthuy247@gmail.com

Doanh nghiệp/công ty, sản xuất công nghiệp có nhu cầu, đề nghị đăng ký về Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương, tham dự khóa học.

Theo moit.gov.vn