17/05/2022

Lời giải nào cho bài toán vốn cho nguồn kinh phí?

Nguồn vốn triển khai chương trình khuyến công hiện chủ yếu đến từ ngân sách, do vậy “cung luôn không đủ cầu” khiến nguồn kinh phí dành cho chương trình bị giảm.

Số liệu của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) cho thấy, năm vừa qua, chỉ 50% kế hoạch khuyến công quốc gia được giao, giảm hơn 50% so với năm 2020. Hệ lụy, một số lượng đáng kể chương trình, đề án phải ngưng thực hiện, đồng nghĩa nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp ở khu vực nông thôn tạm hoãn kế hoạch đầu tư cho phát triển sản xuất, sản phẩm.

loigiai1

Nguồn vốn khuyến công góp phần thúc đẩy cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển

Cho rằng nguồn kinh phí bố trí chương trình khuyến công chưa tương xứng với mục tiêu, ông Phạm Văn Hóa- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An – bày tỏ: Chương trình khuyến công tạo ra khát vọng về mục tiêu lớn nhưng quy mô thực hiện lại rất nhỏ. Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2021 của cả nước chỉ 150 tỷ đồng, triển khai thực hiện đạt hơn 75 tỷ đồng. So với số kinh phí này là chưa phù hợp. Nguồn lực hạn hẹp là một trong những nguyên nhân tạo ra sản phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu.

So với các địa phương khác, Hà Nội có nguồn kinh phí dành cho khuyến công không nhỏ, nhưng theo lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội, Chính phủ vẫn cần quan tâm đúng mức, dành kinh phí cho chương trình khuyến công quốc gia để thực hiện mang tầm quốc tế.

Tại nhiều hội nghị khuyến công được tổ chức ở cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, kinh phí thực hiện công tác khuyến công luôn là nội dung được các địa phương kiến nghị lên Bộ Công Thương. Đại diện Sở Công Thương Đồng Tháp đã đề nghị tăng kinh phí thực hiện khuyến công lên 25%.

Đề xuất của các địa phương dựa trên thực tế triển khai và đánh giá tính khả thi, hiệu quả, tác động của đề án khuyến công. Tuy nhiên, đây vẫn là bài toán khó khi khuyến công xác định là nguồn vốn mồi, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia cùng bỏ vốn đầu tư và thụ hưởng.

Bàn thảo về giải pháp huy động vốn cho công tác khuyến công, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An từng đưa ra ý kiến lấy khuyến công nuôi khuyến công. Theo đó, các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án hồi vốn cho khuyến công với doanh nghiệp đã được hỗ trợ, đạt hiệu quả kinh tế cao nhằm chia sẻ nguồn lực triển khai những hoạt động khác.

Cùng đó, các địa phương cần thay đổi nhận thức về nguồn kinh phí khuyến công. Hiện, nguồn kinh phí khuyến công một số địa phương do tỉnh cấp cao hơn nguồn khuyến công quốc gia. Nguyên do, các địa phương này nhận thức rõ ràng vai trò của khuyến công với phát triển công nghiệp của địa phương, dành nguồn lực xứng đáng cho triển khai các đề án phù hợp. Vì vậy, các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí hơn nữa cho công tác khuyến công.

Dù vậy, bài toán vốn cho khuyến công đến nay vẫn chưa có lời giải hữu hiệu, chương trình vẫn phụ thuộc vào nguồn ngân sách Nhà nước cấp.

Với chức năng, nhiệm vụ, Cục Công Thương địa phương – cơ quan đầu mối thực hiện công tác quản lý – đã triển khai một số hoạt động ở mức cao nhất nhằm hỗ trợ các địa phương xây dựng cũng như thẩm định, phê duyệt các đề án có tính khả thi cao, lan tỏa lớn nhằm sử dụng hiệu quả nhất có thể nguồn kinh phí khuyến công.

Được biết, Cục Công Thương địa phương đang theo dõi tiến độ thẩm định của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung và thống nhất phân bổ dự toán kinh phí khuyến công quốc gia năm 2022. Đồng thời, tổ chức thực hiện ngay sau khi được Bộ Tài chính thống nhất phân bổ dự toán kinh phí.

Cục Công Thương địa phương đang khẩn trương giao kinh phí khuyến công quốc gia đã được phê duyệt, giúp các địa phương sớm triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả các đề án.

Nguồn: https://congthuong.vn/