22/08/2017

Lễ tôn vinh, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu 2017: Quy tụ nhiều sản phẩm nổi tiếng

Lễ tôn vinh trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 và Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu sẽ diễn ra từ ngày 20-24/9/ 2017, tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng quốc gia (số 1 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình khuyến công quốc gia năm 2017 – do Bộ Công thương chủ trì và giao Cục Công nghiệp địa phương (Cục CNĐP) tổ chức thực hiện.

Tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu

Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu là một nội dung trọng tâm của Chương trình khuyến công theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP.

Công tác bình chọn được tổ chức một cách có hệ thống theo 4 cấp: huyện, tỉnh, khu vực và Quốc gia. Từ đó phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, để các cơ quan nhà nước có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại; góp phần thúc đẩy phát triển CNNT và thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Năm 2017 là lần thứ 2 Bộ Công thương chỉ đạo Cục CNĐP tổ chức bình chọn và tôn vinh các sản phẩm CNNT tiêu biểu ở cấp quốc gia

Được tổ chức 2 năm/l lần, năm 2017 là lần thứ 2 Bộ Công thương chỉ đạo Cục CNĐP tổ chức bình chọn và tôn vinh các sản phẩm CNNT tiêu biểu ở cấp quốc gia. Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu, Hội đồng Bình chọn đã ban hành Quyết định thành lập Ban giám khảo bình chọn.

Trên cơ sở hồ sơ đăng ký thạm gia và thực tế các sản phẩm đã được bình chọn là sản phấm CNNT tiêu biểu cấp khu vực tại 3 khu vực năm 2016, Cục CNĐP đã tiếp nhận đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc gia năm 2017 của các doanh nghiệp, cơ sở CNNT của 51/63 tỉnh thành của cả nước. Trong đó: Khu vực miền Trung – Tây Nguyên có 48 sản phẩm; khu vực phía Nam có 62 sản phẩm, Khu vực phía Bắc có 61 sản phẩm.

Hồ sơ sản phẩm tham gia đăng ký bình chọn được tổng hợp và phân theo nhóm cụ thể sau: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 33 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống: 73 sản phẩm; Nhóm sản phẩm thiết bị máy móc và phụ tùng cơ khí; 31 sản phẩm; Nhóm các sản phẩm khác: 34 sản phẩm.

Ban giám khảo chấm điểm theo thang điểm quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT, gồm: nhóm tiêu chí đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; nhóm tiêu chí về kinh tế -kỹ thuật – xã hội và môi trường; nhóm tiêu chí về tính văn hóa, tính thẩm mỹ; các tiêu chí khác như: các chứng nhận liên quan đến chất lượng sản phẩm, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và các hoạt động công ích xã hội khác.

Ban giám khảo chấm điểm bình chọn và tổng hợp kết quả chấm điểm trình Hội đồng Bình chọn phê duyệt kết quả bình chọn và danh sách sản phẩm đạt đủ điều kiện công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017.

Cơ hội giao thương lớn

Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu năm 2017 được tổ chức với mục đính nhằm tôn vinh, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp, trong đó trọng tâm là các sản CNNT tiêu biểu đạt cấp quốc gia năm 2017.

Hội chợ triển lãm đã thu hút sự quan tâm và tham gia của các sở công thương, trung tâm khuyến công các tỉnh/thành phố, các cơ sở CNNT có sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và cấp quốc gia trên địa bàn cả nước.

Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 250 gian hàng tại khu vực Hội chợ, sẽ trưng bày và giới thiệu các sản phẩm CNNT tiêu biểu do các cơ sở CNNT đăng ký tham gia quảng bá và giao thương. Ngoài ra, Hội chợ còn có sự tham gia góp mặt của các cơ sở CNNT tham dự nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng của các vùng miền. Khu vực Triển lãm có quy mô 500 m2 sẽ trưng bày và giới thiệu thông tin, hình ảnh, sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia, nhằm giới thiệu, tôn vinh, phát triển và mở rộng thị trường cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu năm 2017 là một trong chuỗi hoạt động khuyến công hỗ trợ đối với các sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu, ngoài việc động viên, khích lệ những tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất CNNT có sản phẩm đạt giải tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng, lợi thế của vùng và quốc gia, còn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở CNNT giới thiệu các sản phẩm và trao đổi với các đối tác trong nước và quốc tế, tạo ra mối liên kết thương mại, nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ triển lãm sẽ diễn ra các hội thảo/diễn đàn trao đổi, chia sẻ nhằm đưa ra những định hướng, giải pháp nhằm tạo sự gắn kết giữa phát triển sản xuất sản phẩm CNNT với nhu cầu và thị hiếu của thị trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm CNNT trong giai đoạn tiếp theo.

Theo thuonghieucongluan.com.vn