31/10/2018

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động

Thực hiện quy định tại Khoản 10, Điều 45 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ, Bộ Công Thương thông báo danh sách tập thể và các cá nhân đề nghị khen thưởng để lấy ý kiến nhân dân như sau:

– Huân chương Lao động hạng nhất cho Vụ Thị trường Châu Á – Châu Phi, Bộ Công Thương;

– Huân chương Lao động hạng ba cho:

1. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

2. Ông Đỗ Hữu Tạo, Trưởng Phòng Kỹ thuật Xăng dầu, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương;

3. Ông Nguyễn Văn Mẫn, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực V – TNHH một thành viên, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Bộ Công Thương.

Các ý kiến đóng góp (bằng văn bản có chữ ký, ghi rõ họ tên, điện thoại, địa chỉ liên hệ) xin gửi về:

Văn phòng Bộ Công Thương

Địa chỉ: Số 54, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Theo moit.gov.vn