03/11/2021

Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang: Hoạt động ngày càng linh hoạt và hiệu quả

Nhằm hỗ trợ cho việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân đang gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch Covid-19, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả.

Hoạt động khuyến công đã có những tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn mạnh dạn vay vốn để đầu tư công nghệ, thiết bị mới, sản xuất sản phẩm mới một cách hiệu quả.

Qua đó giúp các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, giảm bớt khó khăn về đào tạo và tuyển dụng lao động, nhằm nâng cao năng lực quản lý, quảng bá sản phẩm, từng bước đưa sản phẩm tiêu thụ rộng khắp thị trường trong và ngoài nước.

Năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã thực hiện 01 đề án khuyến công quốc gia, và hỗ trợ cho 03 đơn vị ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm cơ khí; 21 đề án thuộc chương trình khuyến công tỉnh.

Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện được 19/21 đề án được phê duyệt, với tổng  kinh phí là 3 tỷ 260 triệu đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Bắc Giang cũng đã được đổi mới theo hướng năng động, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Với nguồn kinh phí cho hoạt động xúc tiến thương mại là 3 tỷ 200 triệu đồng, Sở đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công sự kiện xúc tiến tiêu thụ vải thiều sớm Tân Yên đi thị trường Nhật Bản; Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2021, có quy mô quốc tế với 30 điểm cầu trong nước và quốc tế, các điểm cầu quốc tế gồm Trung Quốc 04 điểm cầu, Nhật Bản 02 điểm cầu và 01 điểm cầu tại Singapore và Úc.

Mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 mà Bắc Giang là tâm dịch, nhưng với sự nỗ lực, sự chỉ đạo của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp… Bắc Giang đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đưa sản lượng vải thiều tiêu thụ đạt 215.852 tấn (cao nhất từ trước đến nay, tăng trên 50.850 tấn, tương đương tăng 30,8% sản lượng so với năm 2020), thị trường nội địa chiếm khoảng 58,6%, thị trường xuất khẩu đạt 89.300 tấn, chiếm 41,4% tổng sản lượng tiêu thụ.

Đồng thời, giá bán luôn được duy trì ổn định từ đầu đến cuối vụ, tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt 6.821 tỷ (tương đương với năm có doanh thu cao nhất), trong đó doanh thu từ vải thiều ước đạt 4.274 tỷ đồng, doanh thu từ các hoạt động, dịch vụ phụ trợ đạt khoảng 2.547 tỷ đồng.

Nguồn: http://tapchicongthuong.vn/