17/12/2017

Khuyến công Tuyên Quang: Tạo sức lan tỏa

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực xây dựng các đề án điểm với quy mô và nguồn kinh phí lớn, được thực hiện trong nhiều năm trên cùng một địa bàn. Đây được kỳ vọng là một trong những giải pháp “đinh” nhằm tạo sức lan tỏa, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác khuyến công của tỉnh.

Khuyến công Tuyên Quang hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất

Theo số liệu từ Sở Công Thương Tuyên Quang, từ năm 2012 – 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện 53 đề án khuyến công quốc gia và địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5,9 tỷ đồng. Năm 2017, trung tâm tiếp tục được giao thực hiện 12 đề án với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí trên, trung tâm đã hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) đổi mới công nghệ, phát triển sản xuất. Đến nay, chương trình khuyến công đã được triển khai tương đối đều khắp các huyện, thành phố với số lượng đề án tăng, nhiều hoạt động phong phú hơn. Nội dung các đề án phù hợp với nhu cầu và khả năng tiếp nhận của đối tượng thụ hưởng, kết quả đạt được phù hợp với mục tiêu đề ra và hoàn thành theo đúng thời gian dự kiến.

Theo đại diện Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang rất sát sao trong việc tìm kiếm các cơ sở CNNT mới thành lập và xây dựng kế hoạch hỗ trợ, đặc biệt là cơ sở hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực có nhiều thế mạnh của tỉnh. Tuy nhiên, đối tượng thụ hưởng của chương trình không nhiều. Nguyên nhân do số lượng cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh ít, đa số hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh, số lượng lao động dưới 10 người; tập trung chủ yếu vào lĩnh xực xây dựng và khai thác khoáng sản thô không thuộc nội dung chương trình khuyến công hỗ trợ.

Cùng đó, từ năm 2016, sau 5 năm chuyển đổi từ thị xã lên thành phố, các cơ sở trên địa bàn một số phường thuộc TP. Tuyên Quang đã không được hưởng hỗ trợ từ chương trình khuyến công nữa. Do vậy, đối tượng thụ hưởng của Khuyến công Tuyên Quang đã ít lại ngày một bị thu hẹp.

Hướng tới các đề án điểm

Nhằm khắc phục những hạn chế, đồng thời tạo sức lan tỏa cho công tác khuyến công, trung tâm đã xây dựng nhiều giải pháp. Trong đó, đặc biệt ưu tiên triển khai các đề án khuyến công điểm với quy mô lớn, gồm nhiều đề án, thực hiện nhiều nội dung trong nhiều năm trên cùng một địa bàn. Các đề án này sẽ được lựa chọn thực hiện trong các lĩnh vực, ngành nghề gắn với lợi thế của địa phương, có khả năng nhân rộng và phát triển.

Trung tâm cũng sẽ rà soát và nắm chắc nhu cầu của các cơ sở theo tiến độ sản xuất kinh doanh để tư vấn, hướng dẫn lập các đề án trọng điểm. Huy động, lồng ghép nhiều nguồn kinh phí để có thêm nguồn lực cho các đề án này.

Theo quy định nội dung ứng dụng thiết bị hiện đại trong sản xuất, yêu cầu tính hiện đại của thiết bị tại địa bàn cấp huyện và duy nhất, nên đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ rất hạn chế. Hơn nữa, địa bàn tỉnh Tuyên Quang chỉ có 6 huyện và 1 thành phố, đa số các cơ sở sản xuất nhỏ, thiết bị lạc hậu. Do đó, để thuận lợi triển khai thực hiện các đề án điểm, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang đề xuất: Với nội dung ứng dụng thiết bị hiện đại trong sản xuất, yêu cầu về tính hiện đại của thiết bị áp dụng tại cấp doanh nghiệp sẽ phù hợp hơn với thực tế địa phương và mở rộng được đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công.

Thiếu đối tượng thụ hưởng

Khuyến công Tuyên Quang hướng tới thực hiện các đề án có quy mô lớn, lồng ghép nhiều nguồn kinh phí và thực hiện theo từng giai đoạn trong nhiều năm nhằm tạo điểm nhấn về hiệu quả công tác khuyến công.

Theo BaoCongThuong.com.vn