25/05/2022

Khuyến công tỉnh Bắc Giang hỗ trợ kinh phí đúng đối tượng, trọng tâm

Bắc Giang là tỉnh miền núi phía Bắc còn nhiều điều kiện khó khăn về kinh tế nhưng trong những năm gần đây nhờ sự quan tâm của Nhà nước, những chính sách hỗ trợ thiết thực, trong đó có chính sách khuyến công đã góp phần động viên khuyến khích các doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia phát triển kinh tế, đóng góp vào ngân sách địa phương.

Máy móc thiết bị trong sản xuất mỳ gạo tại Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ mỳ chũ Nam Thể (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) (Ảnh: ST)

Trong đó có hoạt động khuyến công tỉnh, được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến các huyện, thành phố; các văn bản quy định về khuyến công được ban hành kịp thời và ngày càng hoàn thiện; nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công của tỉnh tăng dần theo từng năm; kế hoạch khuyến công hàng năm được tham mưu xây dựng bám sát vào các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án của tỉnh, trong đó tập trung tư vấn, hỗ trợ phát triển các ngành nghề có thế mạnh tại địa phương như chế biến nông, lâm sản, cơ khí, sản xuất mỳ gao, mộc, xe rùa, trà dược liệu…

Hoạt động khuyến công đã khuyến khích các tổ chức, cá nhân yên tâm và tin tưởng vào cơ chế, chính sách của Nhà nước, mạnh dạn đầu tư vốn tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn; thông qua hoạt động khuyến công, quan hệ giữa các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước ngành Công Thương trở nên gắn bó, tạo sự đồng thuận trong phát triển, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp.

Ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất bánh quế tại Hợp tác xã Hưng Phú (xã Tân Trung, huyện Tân Yên) (Ảnh: ST)

Năm 2021, Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức thực hiện 22 đề án bao gồm các nội dung: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ; Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn; Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công…

Cụ thể, hỗ trợ được 17 cơ sở công nghiệp nông thôn có đề án đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào trong sản xuất các sản phẩm như: Cơ khí, cơ khí chính xác, chế biến nông, lâm sản, thủ công mỹ nghệ và bao bì đóng gói sản phẩm, trong đó hỗ trợ được 13 cơ sở công nghiệp nông thôn gồm có: Hỗ trợ Hợp tác xã Sản xuất cây dược liệu Lựu Chanh xã Trường Sơn (xã Trường Sơn, huyện Lục Nam) ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất trà hoa vàng; hỗ trợ Hợp tác xã Hưng Phú (xã Tân Trung, huyện Tân Yên) ứng dụng máy móc thiết bị  trong sản xuất bánh quế; Hỗ trợ Hợp tác xã Hằng Anh ( xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế) ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất trà dược liệu; hỗ trợ Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thúy (thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế) ứng dụng máy  máy móc thiết bị trong bảo quản nông sản; hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân (xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) ứng dụng máy móc thiết bị trong bảo quản các sản phẩm nông sản; hỗ trợ Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ mỳ chũ Nam Thể (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất mỳ gạo; hỗ trợ Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ nông sản thực phẩm Hoài Khương (xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất mỳ gạo ; hỗ trợ Hợp tác xã mỳ chũ Bắc Giang Phong Xuân, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất mỳ gạo; Hỗ trợ Công ty TNHH xây dựng Chuyên Quả (xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng) ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất mộc; Hỗ trợ Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất cơ khí QTH (thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hoà) ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất cơ khí; Hỗ trợ Công ty TNHH Cơ khí Hùng Thảo (xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên) ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất xe rùa; Hỗ trợ Hợp tác xã Mỳ Chũ Xuân Trường (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất mỳ gạo; Hỗ trợ Hợp tác xã sản xuất kinh doanh tiêu thụ mỳ gạo Chũ Hiền Phước xã Nam Dương (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất mỳ gạo.

Tổ chức tập huấn nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh Bắc giang trong việc tiếp cận, phát huy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tăng cường nhận thức về cuộc cách mạng 4.0 cho 250 đoàn viên thanh niên trong việc tiếp cận, nắm bắt cơ hội, xung kích tham mưu về chính sách khởi nghiệp phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Tổ chức bình chọn được 21 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang; Đầu tư cơ sở vật chất nhà trưng bày, bán sản phẩm bánh đa (Hợp tác xã Bánh đa Kế, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang).

Hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm công nghiệp nông thôn cho 12 đơn vị thiết kế và in ấn thử nghiệm với số lượng hạn chế mẫu mã, nhãn mác, bao bì, tem truy xuất nguồn gốc đóng gói sản phẩm cho cơ sở công nghiệp nông thuộc lĩnh vực sản xuất chế biến nông, lâm sản, thực phẩm…

Thực hiện các hoạt động của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại liên quan đến công tác khuyến công; Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả các đề án tại các cơ sở công nghiệp nông thôn có đề án được hỗ trợ kinh phí khuyến công; Thực hiện hậu kiểm đánh giá kết quả thực hiện các đề án đã hoàn thành trong những năm trước.

Ngoài ra, Sở còn phối hợp với các cơ quan báo, đài của Trung ương và của tỉnh thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền hoạt động của ngành Công Thương Bắc Giang, hoạt động khuyến công, phổ biến các mô hình, cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề sản xuất, kinh doanh hiệu quả; Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử (Web): Tổ chức hoạt động trang Web của Trung tâm nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận dễ dàng đến thông tin, chính sách liên quan đến hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng, xúc tiến thương mại.

Nguồn: https://langngheviet.com.vn/