20/02/2017

Khuyến công quốc gia: Phát huy tốt vai trò ‘vốn mồi’

Năm 2017, Chương trình khuyến công quốc gia dự kiến được giao 110 tỷ đồng kinh phí thực hiện, nguồn lực này sẽ giúp các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai và phát huy hiệu quả các chương trình, đề án đã thực hiện trong năm vừa qua.

Nhiều cơ sở tham gia Triển lãm – Hội chợ Hàng thủ công mỹ nghệ 2016

Theo đánh giá từ Cục Công nghiệp địa phương – Bộ Công Thương, sau nhiều năm triển khai, công tác quản lý nhà nước về khuyến công ngày càng được củng cố, bộ máy tổ chức được quan tâm đầu tư, kết nối hiệu quả, hệ thống văn bản hướng dẫn cụ thể, đầy đủ. Công tác xây dựng, thẩm định đề án, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán các đề án khuyến công cũng đã có chuyển biến tích cực.

Đặc biệt với nội dung hỗ trợ thiết thực, Chương trình Khuyến công quốc gia đã giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) xác định đúng hướng đầu tư, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Các đề án triển khai phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển và lợi thế của từng địa phương. Việc tổ chức thực hiện, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và đạt hiệu quả cao đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế – lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Năm vừa qua, từ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình Khuyến công quốc gia, các địa phương, đơn vị đã triển khai nhiều đề án lớn. Tiêu biểu, Cục Công nghiệp địa phương đã phối hợp với các địa phương tổ chức thành công Lễ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân – Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ và Triển lãm – Hội chợ Hàng thủ công mỹ nghệ năm 2016. Hoàn thành bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2016 với 200 sản phẩm, bộ sản phẩm được cấp giấy chứng nhận.

Riêng Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (trung tâm 1) – Cục Công nghiệp địa phương đã triển khai 8 nhóm đề án với tổng kinh phí thực hiện trên 16,8 tỷ đồng. Nhóm đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất chiếm phần lớn kinh phí thực hiện. Đây cũng là 2 nhóm được đánh giá đạt hiệu quả cao, có triển vọng nhân rộng lớn và được các đối tượng thụ hưởng chủ động tham gia.

Chương trình khuyến công quốc gia hướng đến triển khai thực hiện các đề án lớn, mang tính chất vùng, liên vùng nhằm tạo điểm nhấn cũng như phát huy tối đa vai trò vốn mồi.

Cụ thể, trung tâm 1 đã thực hiện 3 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, trong đó có 1 đề án nhóm. Theo đó, đã hỗ trợ xây dựng được 6 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất ra sản phẩm mới. Trung tâm 1 cũng đã triển khai thực hiện 19 đề án hỗ trợ máy móc thiết bị cho 38 cơ sở trên địa bàn 12 tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Nghệ An… Theo ghi nhận từ các đối tượng thụ hưởng, tuy nguồn kinh phí hỗ trợ không nhiều so với tổng mức đầu tư của doanh nghiệp nhưng đã phát huy tốt vai trò vốn mồi, khuyến khích các cơ sở đầu tư phát triển sản xuất.

Để Chương trình Khuyến công quốc gia tiếp tục phát huy hiệu quả, giữ vững vai trò đầu mối cho các địa phương phát triển CNNT và xây dựng nông thôn mới, Cục Công nghiệp địa phương sẽ sớm triển khai Quyết định giao nhiệm vụ thực hiện các đề án khuyến công quốc gia năm 2017 đã được Bộ Công Thương phê duyệt và Bộ Tài chính giao dự toán thu chi; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đề án khuyến công quốc gia và tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát; rà soát tình hình thực hiện các đề án khuyến công đã được phê duyệt để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch năm 2018 và tổng hợp để xây dựng dự toán ngân sách, thẩm định kế hoạch đăng ký kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018.

Ngoài ra, Cục Công nghiệp địa phương cũng sớm xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phương thực hiện các nhiệm vụ thường niên, như: Tổ chức Hội nghị công tác khuyến công khu vực Bắc, Trung, Nam; thực hiện công tác Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017; tổ chức Triển lãm – Hội chợ Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia lần thứ nhất năm 2017.

Theo Baocongthuong.com.vn