15/05/2020

Khuyến công Lai Châu: Đồng hành cùng cơ sở sản xuất CNNT

Lai Châu là một trong những tỉnh khó khăn nhất thuộc khu vực miền núi phía Bắc, ngành công nghiệp nông thôn (CNNT) chậm phát triển với số lượng cơ sở sản xuất ít ỏi, thủ công, manh mún. Tuy nhiên, với những nỗ lực bám sát và xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh, Khuyến công Lai Châu đã đồng hành cùng các cơ sở CNNT hoàn thành nhiều đề án đạt hiệu quả cao.

kclaichau

Dây chuyền hiện đại đảm bảo chế biến thành phẩm đạt chất lượng cao.

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn đến năm 2020 đã giúp các cơ sở CNNT tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; nâng cao năng lực quản trị; ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất; tiết kiệm chi phí sản xuất; quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Các hoạt động khuyến công đã thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm với thu nhập ổn định, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu – ông Giàng A Tính vừa ký Quyết định số 407/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2021-2025. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn này là 75.300 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công được phân kỳ theo năm thực hiện: Năm 2021 là 10.814 triệu đồng; năm 2022 là 21.004 triệu đồng; năm 2023 là 20.714 triệu đồng; năm 2024 có 13.054 triệu đồng; năm 2025 là 9.714 triệu đồng. Chương trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 tập trung chủ yếu vào các nội dung: Nguồn huy động các cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đầu tư 48.400 triệu đồng, chiếm 64,3%; Nguồn hỗ trợ của ngân sách Nhà nước 26.900 triệu đồng, chiếm 35,7%, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 15.820 triệu đồng, kinh phí từ ngân sách tỉnh hỗ trợ 11.080 triệu đồng. Bên cạnh mục tiêu huy động các nguồn lực phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, chương trình còn nhằm mục tiêu tập trung các hoạt động khuyến công để khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, du nhập phát triển ngành nghề mới gắn với Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm… Đặc biệt, đến năm 2025, tỉnh Lai Châu sẽ có 01 cụm công nghiệp được quy hoạch chi tiết và đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp xây dựng 3 hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường ở cơ sở sản xuất CNNT; hỗ trợ xây dựng 5 mô hình trình diễn kỹ thuật, 30 cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Để triển khai tốt và hoàn thành chương trình khuyến công giai đoạn tới, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm tại địa phương theo các nội dung của chương trình này; xây dựng dự toán kinh phí các đề án thực hiện bằng nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia hàng năm gửi Cục Công Thương địa phương thẩm định, trình Bộ Công Thương phê duyệt; xây dựng dự toán kinh phí các đề án thực hiện bằng nguồn ngân sách địa phương gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật về hoạt động khuyến công của địa phương đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

http://www.congnghieptieudung.vn/