15/09/2017

Khuyến công Hải Phòng: Dồn sức hoàn thành kế hoạch năm

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng đã sớm triển khai và đạt hiệu quả tốt nhiều chương trình, đề án.

Ứng dụng máy đóng gói khăn giấy tự động (Công ty Giấy Việt Úc)

Năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng được giao thực hiện 13 đề án khuyến công, bao gồm cả khuyến công quốc gia và địa phương với tổng kinh phí thực hiện trên 3,865 tỷ đồng.

Hiện, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 12 lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho 300 học viên tại các huyện Kiến Thụy, Vĩnh Bảo; tập huấn khởi sự doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) cho 180 học viên; tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển sản phẩm thủy sản chế biến tại tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa.

Trung tâm cũng đã hỗ trợ cho 3 cơ sở thuê tư vấn nhằm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh; tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu thành phố lần thứ 3, tôn vinh những sản phẩm có giá trị kinh tế – kỹ thuật, văn hóa và tiềm năng phát triển; tổ chức Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và làng nghề năm 2017 với quy mô 120 gian hàng tiêu chuẩn; hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm trong nước nhằm quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường…

Riêng về nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, trung tâm đã hỗ trợ 2 đơn vị đầu tư, ứng dụng thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản phẩm đúc kim loại và đá mỹ nghệ; xây dựng 1 mô hình trình diễn kỹ thuật.

Hiện, thiết bị hỗ trợ trong các đề án đã hoạt động ổn định, bắt đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho đối tượng thụ hưởng. Tiêu biểu, Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản phẩm đúc kim loại” được thực hiện tại Công ty Cổ phần Thương mại cơ khí Hoàng Cường (xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên). Sau khi đầu tư mở rộng và đưa thiết bị quang phổ phân tích thành phần kim loại vào sản xuất, sản lượng của công ty đạt từ 3.000 – 3.500 tấn/năm; chất lượng sản phẩm cũng được kiểm soát tốt hơn, giúp doanh nghiệp tăng uy tín với khách hàng và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Để hoàn thành kế hoạch năm, trung tâm đang tích cực thực hiện các đề án đã được phê duyệt, bảo đảm theo đúng tiến độ, nội dung. Theo đó, sẽ bám sát các đơn vị chuyên môn, tham mưu UBND TP. Hải Phòng sớm ban hành quyết định phê duyệt các đề án khuyến công sử dụng kinh phí ngân sách đợt II/2017 và triển khai thực hiện ngay sau khi được phê duyệt. Đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn, tư vấn cơ sở CNNT xây dựng các dự án khai thác tiềm năng, lợi thế ở địa phương, có tính khả thi cao để đề xuất hỗ trợ và xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2018. Tham gia đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công TP. Hải Phòng.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng bám sát các cơ sở đang triển khai đề án, tháo gỡ kịp thời vướng mắc phát sinh nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo BaoCongThuong.com.vn