25/11/2017

Khuyến công Hà Nội: Đầu tư cho công nghiệp nông thôn

Để đẩy mạnh công tác khuyến công tại Hà Nội, tháng 4 năm 2017, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về các hoạt động khuyến công cần được thực hiện trong năm. Trong đó, việc hỗ trợ là đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) là một trong những hoạt động cần được chú trọng nhất.

KCHN2

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất (Nguồn: Báo Công Thương Điện tử)

Hiện nay, Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề, trong đó có 250 làng được cấy nghề, tạo việc làm cho gần 800.000 lao động và đóng góp không nhỏ vào chuỗi giá trị sản xuất của địa phương. Một số làng nghề có giá trị sản xuất cao như: Làng nghề dệt kim La Phù – Hoài Đức; làng nghề dệt, nhuộm thôn Ỷ La – Hà Đông…

Theo kế hoạch, kinh phí thực hiện khuyến công năm 2017 của Hà Nội bao gồm ngân sách thành phố hỗ trợ là 25 tỷ đồng và kinh phí đối ứng tự chi trả của các cơ sở CNNT.

Cụ thể, kế hoạch đã đề ra những mục tiêu cần thực hiện trong năm: giá trị sản xuất làng nghề năm 2017 đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, tăng 7,14% so với năm 2016, đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) Hà Nội đạt khoảng 185 triệu USD, tăng 5,1% so với năm 2016. Bên cạnh đó, có từ 500 – 600 lượt cơ sở sản xuất CNNT, làng nghề, khoảng 60 nghệ nhân và từ 3.000 đến 4.000 cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, người lao động của các cơ sở CNNT được hỗ trợ thông qua các hoạt động khuyến công; tạo ra từ 250 – 300 mẫu sản phẩm có thiết kế mới trong lĩnh vực TCMN. Khuyến khích các cơ sở CNNT tự bỏ kinh phí cùng với một phần kinh phí hỗ trợ của thành phố (không quá 200 triệu đồng/1 dự án) để đầu tư phát triển CNNT, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động, hạn chế gây ô nhiễm môi trường nông thôn.

Để thực hiện được mục tiêu này, Sở Công Thương sẽ phối hợp cùng trung tâm khuyến công thành phố Hà Nội tổ chức các buổi tập huấn nâng cao kỹ năng quản trị, điều hành cơ sở sản xuất; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất; tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề tiểu thủ công nghiệp; kết nối cung cầu nguyên liệu ngành mây tre đan; tổ chức Hội chợ Quà tặng hàng TCMN Hà Nội năm 2017; bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp thành phố năm 2017; tổ chức khu trưng bày, giới thiệu và giao dịch sản phẩm TCMN làng nghề Hà Nội tại Bảo tàng Hà Nội; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia xuất khẩu hàng TCMN tại TP. Hồ Chí Minh;…

Theo SXSH.vn