30/08/2021

Khuyến công Hà Giang: Triển khai nhanh các đề án trọng tâm

Ngay từ đầu năm, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương Hà Giang đã nhanh chóng triển khai thực hiện các đề án theo kế hoạch được phê duyệt.

Mới đây, Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu 3 đề án khuyến công địa phương năm 2021. Trong đó, Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến chè xanh” thực hiện tại Hợp tác xã Thương mại vận tải Tuấn Băng (huyện Xín Mần), thiết bị được hỗ trợ gồm 3 máy sao chè bằng gas, công suất 50 tấn chè xanh/năm; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, xây dựng đăng ký thương hiệu, tư vấn thiết kế nhãn mác bao bì sản phẩm bún khô” thực hiện tại hộ kinh doanh Trần Thị Hoài (huyện Vị Xuyên), tổng kinh phí hỗ trợ 200 triệu đồng; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tư vấn thiết kế nhãn mác bao bì trong sản xuất và chế biến mật ong của Hợp tác xã Thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Cốc Rế (huyện Xín Mần), kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng, trong đó hỗ trợ mua sắm máy móc 65 triệu đồng, tư vấn thiết kế bao bì sản phẩm 35 triệu đồng.

Thiết bị, máy móc mới được hỗ trợ đầu tư tại Hợp tác xã Thương mại -dịch vụ nông lâm nghiệp Cốc Rế

Kết quả nghiệm thu cho thấy, các thiết bị được hỗ trợ đầu tư đã đưa vào vận hành ổn định, giúp đơn vị thụ hưởng nâng cao năng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Triển vọng sẽ tăng doanh thu và lợi nhuận cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất.

Năm 2021, UBND tỉnh Hà Giang đã phê duyệt 12 đề án và một số nhiệm vụ chi cho công tác khuyến công với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Ngay sau khi được phân bổ kinh phí, Sở Công Thương Hà Giang đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương phối hợp với các địa phương lựa chọn, thẩm định hồ sơ đề án. Trong đó, ưu tiên thực hiện các đề án trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ các sản phẩm OCOP, sản phẩm phục vụ du lịch và nông sản thế mạnh của tỉnh. Hiện tại, đa số các đề án đã triển khai theo đúng tiến độ.

Theo Chương trình khuyến công Hà Giang giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt với 7 nội dung. Chương trình nhằm mục tiêu khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Chương trình sẽ được triển khai trên nguyên tắc, ưu tiên cho các đề án thực hiện tại địa bàn các xã nằm trong kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; ưu tiên các đề án hỗ trợ công nghiệp chế biến nông-lâm-thuỷ sản; công nghiệp cơ khí; ưu tiên sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu…; ưu tiên đề án điểm, đề án nhóm, đề án phát triển sản phẩm mới, du nhập nghề mới…

Với vai trò là đơn vị thường trực, chủ trì triển khai chương trình, UBND tỉnh Hà Giang giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra hoạt động khuyến công trên địa bàn. Tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương cho phù hợp. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, chủ trì xây dựng các đề án khuyến công có sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia để báo cáo, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công – Xúc tiến Công Thương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình, quản lý kinh phí và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo.

Tổng kinh phí ngân sách nhà nước đề nghị bố trí thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025 trên 31 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia đề nghị hỗ trợ 14,786 tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 16,22 tỷ đồng.

Nguồn: https://congthuong.vn/