12/04/2021

Khuyến công đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Kế hoạch số 1480/KH-BCT ngày 04/3/2020 về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-CTĐP ngày 05/6/2020 về việc giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia trong năm 2020. Theo quyết định này, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) được giao thực hiện 06 nhiệm vụ để hỗ trợ cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thế Lanh – Phó Giám đốc Trung tâm 1 về kết quả thực hiện các nhiệm vụ này.

PV: Thưa ông, xin ông cho biết kết quả thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và cấp quốc gia của Trung tâm 1 trong năm 2020.

          Với 06 nhiệm vụ cụ thể được Cục trưởng Cục CTĐP giao tại Quyết định số 50/QĐ-CTĐP ngày 05/6/2020, Trung tâm 1 đã tiến hành khảo sát, lựa chọn và xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ này. Năm 2020, Trung tâm đã hoàn thành các nhiệm vụ trên với kết quả cụ thể như sau:

Ảnh: Ông Nguyễn Thế Lanh –  Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN trả lời phỏng vấn

          – Hỗ trợ tư vấn nhằm nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; thiết kế mẫu mã, bao bì nhãn mác sản phẩm cho 05 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017, 2019 trên địa bàn 05 tỉnh khu vực phía Bắc (Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Giang)

          + Hỗ trợ 01 cơ sở CNNT thuê tư vấn về công tác tài chính kế toán;

          + Hỗ trợ 02 cơ sở CNNT thuê tư vấn thiết kế mẫu mã sản phẩm;

          + Hỗ trợ 02 cơ sở CNNT thuê tư vấn thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm.

          – Hỗ trợ 05 phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu cho 05 cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 trên địa bàn 5 tỉnh khu vực phía Bắc bao gồm Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Bắc Giang, Bắc Kạn.

        – Hỗ trợ 02 cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, cấp khu vực mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất.

          – Thực hiện 10 tin, bài, ảnh và đăng trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ ipc1.gov.vn của Trung tâm 1.

          – Thiết kế, in ấn 300 quyển catalogue giới thiệu thông tin, sản phẩm doanh nghiệp trong đó có các sản phẩm CNNT tiêu biểu; các ấn phẩm này đã được gửi lại cho 20 cơ sở CNNT được lựa chọn giới thiệu trong catalogue, phát tại các sự kiện do Trung tâm 1 tổ chức và lưu ở phòng trưng bày các sản phẩm CNNT của Trung tâm 1 tại Hà Nội.

          – Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiệm vụ hỗ trợ 50 cơ sở CNNT tham gia trưng bày, quảng bá tại Triển lãm Hội chợ hàng CNNT năm 2020 không thực hiện được.

          Các nội dung hỗ trợ do Trung tâm 1 triển khai trong năm 2020 đã góp phần thúc đẩy việc tuyền truyền, quảng bá và xúc tiến tiêu thụ cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, cấp khu vực; các nội dung này cũng đã được các cơ sở CNNT hưởng ứng và phối hợp rất tích cực.

PV: Thưa ông, với hiệu quả của các nội dung này trong năm vừa qua, xin ông cho biết kế hoạch trong năm 2021, Trung tâm 1 sẽ triển khai những nội dung hoạt động nào để tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở CNNT có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, cấp khu vực trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

          Tiếp tục theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo Cục Công Thương địa phương, Trung tâm 1 đã xây dựng kế hoạch cho hoạt động Khuyến công quốc gia, trong đó tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các nội dung hỗ trợ cho các cơ sở CNNT có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, cấp khu vực, cụ thể:

Ảnh: Hỗ trợ Phòng trưng bày của Công ty TNHH Thương mai Ngân Giang Lục Ngạn

          – Đẩy mạnh hỗ trợ các đơn vị này ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm;

          – Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị thuê tư vấn thiết kế mẫu mã mới; đổi mới nhãn mác, bao bì sản phẩm; hỗ trợ xây dựng các phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm;

          – Đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các sản phẩm trên các phương tiện truyền thông chính thống; tăng cường các hoạt động kết nối cung cầu cho các sản phẩm;

          – Tổ chức Triển lãm Hội chợ quy mô toàn quốc tại Hà Nội để tôn vinh, quảng bá cho các sản phẩm CNNT tiêu biểu.

PV: Xin cảm ơn ông, hy vọng rằng với các nội dung sẽ triển khai trong năm 2021, hoạt động Khuyến công sẽ trở thành “bà đỡ”, “người bạn đồng hành” đối vớ các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp.

                                                                       Thực hiện: Minh Hiển