23/03/2020

Khuyến công Bắc Ninh: Tập trung hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, năm 2019, hoạt động khuyến công tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống xã hội nông thôn.

kcbacninhmay

Năm 2019, TTKC Bắc Ninh đã dành riêng 3,9 tỷ đồng để thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho các cơ sở sản xuất CNNT

Với nguồn kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng từ chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương, năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (TTKC) đã có điều kiện thuận lợi triển khai nhiều đề án hỗ trợ doanh nghiệp. Theo đó, Trung tâm đã dành riêng 3,9 tỷ đồng để thực hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho 19 cơ sở công nghiệp nông thôn, giúp các cơ sở giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường, tăng giá trị sản xuất, sản phẩm hàng hóa được đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, số lượng, tăng sức cạnh tranh, hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động.

Nét nổi bật của TTKC trong năm qua là, tổ chức thành công Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng – Bắc Ninh 2019 và Ngày hội Làng nghề – Du lịch ASEAN 2019. Hai sự kiện đã góp phần quảng bá tiềm năng thế mạnh, những thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp đã có nhiều cơ hội tìm kiếm đối tác, khách hàng để mở rộng thị trường.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Văn Hiện – Giám đốc TTKC cho biết: Thời gian qua, công tác khuyến công đã góp phần tích cực vào thực hiện kế hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa phương, khẳng định được vai trò quan trọng trong việc động viên, huy động các nguồn lực trong xã hội, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội.

Bước sang năm 2020, để hoạt động khuyến công tiếp tục phát huy tính hiệu quả, TTKC đã đề ra phương hướng, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể. Theo đó, Trung tâm sẽ tăng cường phối hợp các cấp ủy Đảng, Chính quyền, đoàn thể địa phương, chỉ đạo, điều hành về công tác khuyến công; Khuyến khích các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ hoạt động khuyến công; Hỗ trợ có chọn lọc cơ sở doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp, làng nghề để làm đầu tầu phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, liên kết các doanh nghiệp sản xuất với thương nghiệp tạo sự hợp tác và cạnh tranh lành mạnh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Trung tâm cũng sẽ ưu tiên, khuyến khích và tăng cường các hoạt động hỗ trợ ứng dụng phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất; Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phương thức các hoạt động thông tin tuyên truyền, bằng nhiều hình thức nhằm phổ biến truyền tải kịp thời đầy đủ về cơ chế chính sách hoạt động khuyến công, phân cấp cho các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến công.

Hiệu quả từ các chương trình khuyến công đã mang lại những đổi thay tích cực cho nền kinh tế tỉnh Bắc Ninh. Tin tưởng rằng, với sự nhiệt huyết của các cán bộ làm công tác khuyến công, hoạt động khuyến công Bắc Ninh sẽ từng bước làm thay đổi diện mạo CNNT, góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh nhà theo hướng hiệu quả và bền vững.

Nguồn: https://congthuong.vn/