03/07/2018

Khuyến công Bắc Kạn: Gánh nặng dồn vào cuối năm

Năm 2018, Bắc Kạn được giao 1,129 tỷ đồng triển khai 14 đề án khuyến công quốc gia và địa phương. Tuy nhiên, đến nay số lượng công việc khuyến công Bắc Kạn đã hoàn thành chưa mấy khả quan, ảnh hưởng tới tiến độ kế hoạch.

Nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất đồ mộc dân dụng”

Tính đến hết tháng 6/2018, trong số 3 đề án khuyến công quốc gia của tỉnh chỉ có 1 đề án đang được triển khai đúng tiến độ; 2 đề án còn lại nhận được đề nghị dừng triển khai và chuyển đổi nội dung hỗ trợ do đơn vị thụ hưởng không đảm bảo được thị trường tiêu thụ và muốn thay đổi hạng mục hỗ trợ. Trong tổng số 10 đề án khuyến công địa phương, có 2 đề án đã hoàn thành; 4 đề án hoàn thành 50% khối lượng công việc; 2 đề án xin dừng thực hiện và 2 đề án chưa triển khai. Về nội dung tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trung tâm đã triển khai và hoàn thành 2 đề án, còn lại 2 đề án chưa thực hiện.

Như vậy, số lượng công việc khuyến công Bắc Kạn đã hoàn thành trong nửa đầu năm 2018 không mấy khả quan. Việc các đơn vị chức năng phải tiến hành khảo sát, tìm kiếm, xây dựng hồ sơ đề án mới thay thế cho các đề án đã bị dừng, đồng thời tiến hành lại quy trình thẩm định với các đề án đã thay đổi nội dung hỗ trợ sẽ ảnh hưởng tới tiến độ kế hoạch.

Nguyên nhân của tình trạng trên được đại diện Sở Công Thương Bắc Kạn chỉ rõ, do công tác khảo sát, lựa chọn đăng ký kế hoạch, đề án khuyến công còn hạn chế nên một số đề án phải dừng thực hiện hoặc thay đổi nội dung. Cùng đó, các đơn vị thụ hưởng chủ yếu là hộ kinh doanh có quy mô sản xuất rất nhỏ, thiếu vốn, dễ bị tác động bởi biến động thị trường, dẫn đến thay đổi kế hoạch đầu tư, ngừng thực hiện đề án.

Ngoài ra, nguồn kinh phí hỗ trợ từ khuyến công địa phương được phê duyệt hàng năm còn thấp, do đó mức hỗ trợ cho các đề án thấp so với tổng vốn đầu tư của đơn vị thụ hưởng, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch và triển khai thực hiện đề án. Chủ cơ sở công nghiệp nông thôn chưa quan tâm đúng mức đến hồ sơ thanh toán, quyết toán gây mất thời gian trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Với những bất cập trên, việc hoàn thành 100% kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương như mục tiêu đã đề ra của Sở Công Thương Bắc Kạn là rất khó khăn và cần nhiều nỗ lực. Quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh yêu cầu Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các đề án, chương trình tiết kiệm năng lượng, bảo đảm hoàn thành kế hoạch được giao đúng tiến độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích chế độ theo quy định hiện hành. Tiếp tục khảo sát các đơn vị có nhu cầu thực hiện tư vấn đầu tư xây dựng công trình công nghiệp, công trình điện, trong đó ưu tiên tư vấn thiết kế, giám sát công trình điện đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đổi mới công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký và tổ chức thực hiện tốt các đề án khuyến công, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã xây dựng đề án có tính khả thi cao, hiệu quả rõ rệt.

Cùng đó, lãnh đạo Sở Công Thương Bắc Kạn cũng đề nghị Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác khuyến công, công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cho cán bộ làm công tác khuyến công cấp tỉnh và cán bộ phụ trách của phòng kinh tế các huyện, thành phố. Đề nghị UBND tỉnh tăng thêm nguồn kinh phí khuyến công địa phương hàng năm kịp thời hỗ trợ, khuyến khích các cơ sở đầu tư phát triển sản xuất.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Kạn đang hướng dẫn 60 cơ sở công nghiệp nông thôn lập đề án để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định, trình phê duyệt Kế hoạch đề án khuyến công năm 2019.

Theo Báo Công Thương điện tử