18/06/2021

Khuyến công Bắc Giang: Góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế địa phương

Sau 7 năm triển khai, từ 2014 – 2020, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, khuyến công Bắc Giang đã góp phần gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Tác động tích cực

Theo đánh giá từ đại diện Sở Công Thương Bắc Giang, hiệu quả đạt được từ chương trình khuyến công đã thay đổi đáng kể về cả sản xuất lẫn chất lượng sản phẩm công nghiệp nông thôn, từ đó gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Cụ thể, tỷ trọng ngành công nghiệp của tỉnh đã tăng mạnh, từ 33,9% năm 2015 lên 47,8% năm 2020.

Tiếp tục ưu tiên hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn

Cũng theo đại diện Sở Công Thương Bắc Giang, hiệu quả đáng ghi nhận của chương trình khuyến công đạt được là nhờ sự ủng hộ của UBND tỉnh thông qua nguồn kinh phí được phân bổ để triển khai các hoạt động tương đối ổn định. Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2014-2020, khuyến công Bắc Giang được hỗ trợ 29.229,2 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã xây dựng, tổ chức thực hiện được 220 đề án khuyến công. Trong đó, hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất là nội dung được ưu tiên dành nhiều nguồn kinh phí thực hiện với 96 cơ sở sản xuất, doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp. Từ đó, dần cải thiện năng lực sản xuất khu vực công nghiệp nông thôn.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang cũng đã tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề cho 1.410 học viên; đào tạo cho 2.133 học viên kiến thức về khởi sự doanh nghiệp; đánh giá sản xuất sạch hơn cho 2 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; hỗ trợ 168 cơ sở công nghiệp nông thôn đi tham gia trực tiếp hoặc đem sản phẩm đi trưng bày tại các hội chợ theo chuyên đề trong nước; thực hiện xây dựng, đăng ký bảo hộ được 14 nhãn hiệu hàng hóa…

Xung lực mới

Dù đã đạt được kết quả tốt, tuy nhiên đại diện Sở Công Thương Bắc Giang cũng cho rằng, chương trình khuyến công còn dư địa để gia tăng tác động. Bởi vẫn chưa có nhiều đề án khuyến công trọng tâm, trọng điểm được thực hiện trong nhiều năm liên tục và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia nên chưa tạo được điểm nhấn cũng như sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí dành cho triển khai chương trình chưa đáp ứng đúng nhu cầu ngày càng lớn của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Để khắc phục những điểm yếu trên, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Kế hoạch khuyến công giai đoạn 2021-2025. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ huy động mọi nguồn lực triển khai các nội dung khuyến công, tạo sung lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện kế hoạch là 309.600 triệu đồng, trong đó bao gồm cả nguồn ngân sách, kinh phí đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác theo quy định. Nguồn vốn này sẽ ưu tiên cho nội dung chuyển giao, ứng dụng khoa học – công nghệ, sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp cận với công nghệ mới, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất – chất lượng, năng lực cạnh tranh.

Ngoài ra, với vai trò là đơn vị trực tiếp triển khai, nắm rõ điểm mạnh, yếu của hoạt động khuyến công trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang sẽ nghiên cứu, tham vấn ban hành các chính sách hỗ trợ phù hợp, đúng pháp luật đối với các doanh nghiệp công nghiệp, nhất là doanh nghiệp địa phương thực hiện các dự án có quy mô lớn, sử dụng công nghệ cao.

Xây dựng, triển khai các đề án điểm với quy mô lớn, thời gian thực hiện dài là mục tiêu của khuyến công Bắc Giang thời gian tới, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của nguồn kinh phí hỗ trợ.

 

Nguồn: https://congthuong.vn/