14/12/2022

Khuyến công 1 đồng hành cùng các cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển đổi số.

Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-CTĐP ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương về việc giao nhiệm vụ triển khai đề án Khuyến công quốc gia 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để triển khai các nội dung của đề án: “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số”.

Đối với nội dung “Tổ chức Hội nghị giới thiệu về chương trình chuyển đổi số cho các cơ sở công nghiệp nông thôn”, Trung tâm 1 đã tổ chức được 02 Hội nghị tại Ninh Bình và Thái Nguyên với 100 đại biểu là cán bộ Sở Công Thương; Trung tâm Khuyến công; Phòng Kinh tế hạ tầng một số huyện, thi; lãnh đạo các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn 02 tỉnh; các chuyên gia và đơn vị tư vấn về chuyển đổi số.

Tại 02 Hội nghị các đại biểu tham dự đã được giới thiệu tổng quan về chuyển đổi số; Chương trình CĐS của Chính phủ và của ngành Công Thương; Vai trò của công tác Khuyến công trong hoạt động hỗ trợ các cơ sở CNNT thực hiện chuyển đổi số; đồng thời các đại biểu cũng được cung cấp các thông tin, kiến thức đa chiều về chuyển đổi số để doanh nghiệp có thể “hiểu đúng, làm đúng”. Sau mỗi chuyên đề, các đại biểu tham dự đều sôi nổi thảo luận, đưa ra các câu hỏi để các báo cáo viên, chuyên gia giải đáp, làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, đặc biệt với mô hình SXKD của các cơ sở CNNT về cơ bản là quy mô nhỏ, không có nhân sự chuyên sâu và am hiểu về CNTT. Đồng thời tại Hội nghị các cán bộ khuyến công của Trung tâm 1 cũng làm rõ và giải đáp các nội dung liên quan tới hoạt động hỗ trợ các cơ sở CNNT thực hiện CĐS trong giai đoạn 2022-2024.

Cũng tại 02 Hội nghị này, bằng kinh nghiệm tư vấn chuyển đổi số thực tế tại các doanh nghiệp, các diễn giả, chuyên gia cũng đưa ra các giải pháp, lộ trình CĐS và những khó khăn, thuận lợi mà các cơ sở CNNT gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện CĐS để các cơ sở chủ động xây dựng phương án phù hợp. Bên cạnh đó, tại Hội nghị các cơ sở CNNT đã được các chuyên gia tập trung tư vấn việc xây dựng lộ trình CĐS phù hợp với quy mô, cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và giới thiệu các giải pháp mang tính ứng dụng cao, dễ triển khai giúp các cơ sở CNNT có thể bắt tay chuyển đổi số ngay. Thông qua Hội nghị, các cơ sở CNNT đã nắm bắt được các nội dung hỗ trợ CĐS từ chương trình khuyến công và các cơ quan quản lý Nhà nước cũng đã hiểu rõ hơn về tình hình thực tế cũng như những khó khăn của các cơ sở CNNT khi thực hiện CĐS, từ đó sẽ có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở CNNT một cách hợp lý, hiệu quả.

Đối với nội dung “Hỗ trợ các cơ sở CNNT thuê tư vấn chuyển đổi số”, Trung tâm 1 đã hỗ trợ hơn 40 cơ sở CNNT trên địa bàn các tỉnh Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Tuyên Quang, Thái Nguyên thuê các đơn vị tư vấn chuyên ngành để chuyển đổi số.

Hình ảnh cán bộ Khuyến công tác nghiệp về chuyển đổi số tại cơ sở CNNT

Các cơ sở CNNT được lựa chọn hỗ trợ đã được cung cấp 01 hệ thống cơ sở dữ liệu, được số hóa các thông tin chung của cơ sở và một số sản phẩm chủ lực, có tiềm năng với đầy đủ các thông tin liên quan để cơ sở có thể sử dụng, khai thác nhằm xúc tiến và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm trên môi trường Internet hoặc trên các sàn giao dịch thương mại điện tử hiện có trong và ngoài nước. Việc số hóa thông tin, số hóa mô hình 3D sản phẩm, thiết kế không gian trưng bày 3D các sản phẩm CNNT đã giúp các cơ sở CNNT có thêm phương án mới nhằm quảng bá, giới thiệu, phát triển sản phẩm CNNT, hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Hình ảnh sản phẩm số hóa khu trưng bày sản phẩm của 1 cơ sở CNNT

Đây là loại hình đề án với các nội dung hoàn toàn mới của hoạt động Khuyến công. Việc triển khai đề án này đã thể hiện sự đồng hành của hoạt động Khuyến công đối với các cơ sở CNNT trong công cuộc Chuyển đổi số (đây là một công cuộc tất yếu đối với sự phát triển của các cơ sở CNNT). Thông qua việc tổ chức thực hiện đề án này, Trung tâm 1 sẽ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để có thể thực hiện hiệu quả hơn nữa các nội dung hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ sở CNNT trong những năm tiếp theo.

Thực hiện: Minh Hiển – IPC1.