10/12/2017

Khai giảng khóa tập huấn nâng cao năng lực quản lý khởi sự doanh nghiệp

Sáng ngày 07 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên và trường Đại học Thành Đô tổ chức khóa tập huấn nâng cao năng lực quản lý khởi sự doanh nghiệp theo chương trình khuyến công năm 2017.
Khóa tập huấn được diễn ra trong thời gian 03 ngày (07,08,09/12/ 2017) cho 100 học viên là lãnh đạo và cán bộ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.
Trong khóa tập huấn này, học viên được nghe Tiến sỹ Phan Quốc Việt và thầy Ngô Quang Vinh – giảng viên trường Đại học Thành Đô truyền đạt những kiến thức như: những vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp, khởi sự kinh doanh; Chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược; phân tích và thẩm định dự án đầu tư; quản trị dự án đầu tư; kỹ năng quan hệ con người trong quản trị…
Đây là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Các học viên trực tiếp chia sẻ, thảo luận nhóm, thực hành các bài tập, xử lý các tình huống thường gặp trong quá trình khởi sự kinh doanh và quản lý doanh nghiệp mình đang vận hành. Đồng thời được Tiến sỹ, chuyên gia kinh tế, diễn giả Phan Quốc Việt và cộng sự giải đáp tại chỗ.