17/11/2023

IPC1 Triển khai kế hoạch khuyến công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Thực hiện Kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định. Ngày 15 tháng 11 năm 2023 đươc sự đồng ý của Cục Công Thương địa phương và Sở Công Thương tỉnh Nam Định. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở nội dung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến thuộc đề án điểm “Hỗ trợ phát triển ngành dệt may trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc giai đoạn 2021-2023” cho 05 cơ sở công nghiệp nông thôn (cơ sở CNNT) trên địa bàn tỉnh Nam Định, bao gồm:

– Nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản phẩm bông, gạc tại Công ty TNHH Anh Phát, xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

– Nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH Một Thành Viên may Sông Ninh, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

– Nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty TNHH thương mại và hàng hóa XNK Gia Nguyễn, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

– Nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hàng may mặc tại Công ty cổ phần may và xuất nhập khẩu Anh Đức, xã Yên Khang, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

– Nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Công ty cổ phần thương mại Minh Hương, xã Yên Trị, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Chương trình nghiệm thu được tổ chức với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị: Đại diện Sở Công Thương tỉnh Nam Định; đại diện Trung tâm 1; đại diện chính quyền địa phương (nơi thực hiện đề án); đại diện các cơ sở CNNT được thụ hưởng nguồn kinh phí KCQG năm 2023. Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện đề án của cán bộ quản lý nội dung thuộc đề án, báo cáo ý nghĩa và hiệu quả đầu tư của các đơn vị thụ hưởng.

Ảnh buổi nghiệm thu tại Công ty cổ phần may và xuất nhập khẩu Anh Đức

Ảnh buổi nghiệm thu tại Công ty TNHH thương mại và hàng hóa XNK Gia Nguyễn

Đại biểu tham dự nghiệm thu sau khi nghe báo cáo và tham quan thực tế tại tại các cơ sở CNNT đã đánh giá cao việc đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến của các cơ sở CNNT, đối với các cơ sở CNNT đây là một sự đầu tư hợp lý vì phù hợp với điều kiện và năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Việc đầu tư các thiết bị mới, tiên tiến vào sản xuất đã giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; giảm chi phí, nâng cao hiệu suất, gia tăng lợi nhuận cho đơn vị.

Đoàn nghiệm thu đã thống nhất nghiệm thu kết quả, hiệu quả thực hiện đề án của cơ sở CNNT. Nội dung KCQG hỗ trợ cho các cơ sở CNNT được thực hiện đảm bảo theo quy định và đáp ứng đúng các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 102/QĐ-CTĐP ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương.

                                                                                      Thực hiện: Đức Giang

                                                                                      Ảnh: Văn Đốc