10/11/2020

IPC1 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các đề án Khuyến công quốc gia điểm, giai đoạn 2018-2020

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện các đề án Khuyến công quốc gia điểm do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1. Ngày 05/11/2020 tại thành phố Nam Định, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các đề án Khuyến công quốc gia điểm do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

Tham dự Hội Nghị có đại diện Vụ Công nghiệp – Văn phòng Chính phủ; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công và đại diện một số cơ sở công nghiệp nông thôn của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai; các cơ quan báo đài Trung ương đã dự và đưa tin về hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội Nghị, Ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương bày tỏ hy vọng thông qua Hội nghị đánh giá hiệu quả các nội dung hoạt động khuyến công đối với đề án điểm nhằm góp phần định hướng, xây dựng phương hướng cho giai đoạn tới. Ông cũng đề nghị các đại biểu chủ động, tích cực đóng góp ý kiến cần tập trung thảo luận, trao đổi đánh giá một cách khách quan các kết quả đạt được của hoạt động khuyến công khi triển khai đề án khuyến công QG điểm; các hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện;  xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trước mắt để tiếp tục tổ chức thực hiện các đề án khuyến công, đặc biệt là đối với đề án KCQG điểm; trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất Bộ Công Thương những quan điểm, chủ trương, những giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành; công tác phối hợp giữa Trung ương và địa phương để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công và đối với đề án khuyến công quốc gia điểm;

hnkhuyencong20201 

Ông Ngô Quang Trung – Cục trưởng Cục Công Thương địa phương Phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị đại diện Trung tâm Khuyến công của các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Bình Phước, thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng …. đánh giá cao kết quả hoạt động triển khai các đề án điểm của Trung tâm 1 thực hiện: Thông qua việc triển khai các đề án điểm đã hỗ trợ cho cơ sở CNNT về kinh phí đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, công nghệ mới phục vụ sản xuất;

đề án KCQG điểm bước đầu đã phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời liên kết khai thác có hiệu quả nhất lợi thế của cả vùng; Thông qua việc triển khai đề án điểm giúp Trung tâm 1 và Trung tâm KC các tỉnh tăng cường việc chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, tạo các mối liên kết vùng trong hoạt động Khuyến công; nâng cao vai trò đối với các cơ sở CNNT trên địa bàn; đồng thời khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí “Trung tâm KC vùng” của Trung tâm 1.

hnkhuyencong20202

Ông Vũ Duy Khiêm – Giám đốc Trung tâm Khuyến công Bình Phước

hnkhuyencong20203

Ông Đào Hồng Thái – Giám đốc Trung tâm Khuyến công Hà Nội

hnkhuyencong20204

Ông Nguyễn Văn Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng

hnkhuyencong20205

Ông Nguyễn Thanh Hùng – Giám đốc công ty cổ phần thủy sản Nghệ An

Đại diện các Trung tâm Khuyến công kiến nghị với Cục Công Thương địa phương và các cơ quan ban ngành tiếp tục triển khai thực hiện đề án khuyển công điểm trong những năm tiếp theo; các giải pháp thực hiện mang tính liên tỉnh, liên vùng về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, tạo ra những chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị thông qua chính sách khuyến công, góp phần đưa kinh tế khu vực bứt phá trong thời gian tới.

Ghi nhận ý kiến tham luận của đại diện các đơn vị và ý kiến đóng góp của các Trung tâm Khuyến công. Kết thúc Hội nghị, Ông Ngô Quang Trung đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại diện các Trung tâm Khuyến công và Ông cũng  định hướng trong những năm tới việc triển khai đề án điểm sẽ tiếp tục thực hiện và sẽ triển khai các nội dung khác của đề án KCQG điểm.

 Thực hiện: Nguyễn Bền

Ảnh: Văn Đốc