21/12/2023

IPC1 hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia (KCQG) năm 2023, được sự nhất trí của Cục Công Thương địa phương và Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2023, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình (Trung tâm Khuyến công Ninh Bình) và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản phẩm cơm cháy chế biến từ nông sản lúa gạo tại Công ty cổ phần Sinh Hóa Ninh Bình, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Thiết bị được hỗ trợ là 02 phòng sấy và 04 máy sấy nông sản.

Chương trình nghiệm thu được tổ chức với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị: Đại diện Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình; đại diện Trung tâm 1; đại diện Trung tâm Khuyến công Ninh Bình; đại diện UBND phường Ninh Khánh và đại diện Công ty cổ phần Sinh Hóa Ninh Bình (đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí KCQG năm 2023). Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện đề án của cán bộ quản lý đề án, báo cáo ý nghĩa và hiệu quả đầu tư của đơn vị thụ hưởng.

htkcnb1

Các đại biểu tham dự chương trình nghiệm thu cơ sở tại Công ty cổ phần Sinh Hóa Ninh Bình

Đoàn nghiệm thu đã triển khai kiểm tra thực tế tại các cơ sở thực hiện nội dung thuộc đề án KCQG năm 2023, đoàn thống nhất nghiệm thu kết quả và hiệu quả thực hiện nội dung thuộc đề án đạt được đảm bảo theo quy định và đáp ứng đúng các chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 119/QĐ-CTĐP ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Cục trưởng Cục Công Thương địa phương.

htkcnb2 htkcnb3

Đại biểu tham quan, kiểm tra thiết bị tại xưởng sản xuất của doanh nghiệp

Thông qua chương trình, đoàn nghiệm thu đánh giá cao việc đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất của đơn vị. Thiết bị đầu tư của đơn vị là một sự đầu tư hợp lý vì phù hợp với điều kiện và năng lực sản xuất, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp ngân sách cho địa phương.

                                                                                      Thực hiện: Đức Giang

                                                                                      Ảnh: Kim Thanh