15/11/2022

IPC 1: Tổ chức nghiệm thu cơ sở các nội dung thuộc đề án khuyến công quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Tiếp nhận nhu cầu của các cơ sở CNNT trong việc đề xuất hỗ trợ kinh phí để đầu tư, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến vào phục vụ sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm 1) tiếp tục xây dựng và triển khai đề án điểm về hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre nứa, trong đó, tại tỉnh Hòa Bình thực hiện 03 nội dung về hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho các cơ sở CNNT hoạt động trong lĩnh vực chế biến lâm sản.

Ngày 11/11/2022, Trung tâm 1 đã phối hợp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình (Trung tâm Khuyến công Hòa Bình) và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở tại 02 cơ sở CNNT bao gồm:

– Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ nội thất tại Công ty TNHH Quang Nguyen ART, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

– Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng tại Công ty TNHH một thành viên sản xuất lâm sản và thương mại Việt Nhật, xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị cho các cơ sở CNNT đầu tư sản xuất là một trong những hoạt động mà Trung tâm 1 chú trọng triển khai trong thời gian vừa qua. Các đơn vị thụ hưởng đã triển khai công tác đầu tư, lắp đặt và vận hành thiết bị tiên tiến vào sản xuất đảm bảo theo đúng nội dung được phê duyệt.

 

Chương trình nghiệm thu được tổ chức với sự góp mặt của đại diện các cơ quan, đơn vị: Đại diện Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình; Đại diện Trung tâm 1 và Trung tâm Khuyến công Hòa Bình; Đại diện chính quyền địa phương (nơi thực hiện đề án); các cơ sở CNNT thụ hưởng nguồn kinh phí KCQG 2022. Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu được nghe báo cáo tình hình thực hiện đề án của cán bộ quản lý đề án, báo cáo ý nghĩa và hiệu quả đầu tư của các đơn vị thụ hưởng. Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn nghiệm thu nhất trí thông qua biên bản và cùng thống nhất các nội dung đạt yêu cầu theo Quyết định do Cục Công Thương địa phương phê duyệt.

 

Việc triển khai thành công đề án đã giúp các cơ sở CNNT nâng cao được chất lượng cũng như năng suất của sản phẩm, gia tăng giá trị kinh tế; tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và đóng góp ngân sách nhà nước từ thuế.

                                                                         Thực hiện:  Quốc Dũng – Phòng Khuyến công