27/07/2018

Huyện Mê Linh – Hà Nội: Ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn năm 2018

Nhằm tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ của nhà nước trong việc triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn huyện, Ngày 28 tháng 3, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 108⁄KH-UBND về hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2018.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ của nhà nước trong việc triển khai Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn huyện, Ngày 28 tháng 3, UBND huyện Mê Linh ban hành Kế hoạch số 108⁄KH-UBND về hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2018.

melinh

Ảnh minh họa

 

Với mục tiêu đến hết năm 2018 phấn đấu tăng thêm 20% cơ sở sản xuất nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; tăng thêm 10% cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn; tiết kiệm từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị sản phẩm; có 01 cán bộ quản lý nhà nước về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, UBND huyện hiện đang tăng cường các công hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ trong các doanh nghiệp phụ trách về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp thông qua tư vấn, đào tạo, tập huấn, thăm quan, học tập ở trong và ngoài nước.

Mặt khác, huyện tập trung vào việc phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở và cộng đồng dân cư trên địa bàn thông qua nhiều phương thức như: truyền thanh, đăng tải tin tức tài liệu lên trang thông tin điện tử hay phát tờ rơi để phổ biến kiến thức.

UBND huyện cũng đã giao phòng Kinh tế là cơ quan thường trực tham mưu UBND huyện triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch; gắn việc sản xuất sạch hơn với sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai công tác ứng dụng sản xuất sạch hơn gắn với công tác bảo vệ môi trường. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Văn phòng HĐND và UBND huyện thường xuyên viết tin, bài và các hoạt động về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. UBND huyện cũng đề nghị Liên đoàn Lao động huyện tuyên truyền, phổ biến về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tới các tổ chức công đoàn tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện cũng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phải chủ động bố trí kinh phí và nhân lực để đổi mới cải tiến công nghệ, tiết kiệm tiêu hao nhiên liệu và ứng dụng sản xuất sạch hơn và sản xuất để đạt được các lợi ích kinh tế và môi trường.

Xem chi tiết Kế hoạch số 108⁄KH-UBND tại đây

Theo sxsh.vn