05/06/2023

Hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản

Thách thức trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ CMCN 4.0 Bên cạnh những tác động to lớn mà CMCN 4.0 đem lại thì cũng có nhiều thách thức được đặt ra đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, đặc biệt sẽ làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu lao động và thị trường lao động. Hệ thống tự động hóa sẽ thay thế dần lao động thủ công trong toàn bộ nền kinh tế, sự chuyển dịch từ nhân công sang máy móc sẽ gia tăng sự chênh lệch giữa lợi nhuận trên vốn và lợi nhuận với sức lao động, điều này sẽ tác động đến thu nhập của lao động giản đơn và gia tăng thất nghiệp. Số lượng công việc cần lao động chất lượng cao ngày càng gia tăng, phát sinh một thị trường việc làm ngày càng tách biệt: thị trường kỹ năng cao, thị trường kỹ năng thấp và dẫn đến gia tăng sự phân hóa, hoặc tạo ra nhu cầu việc làm hoàn toàn mới so với trước đây, do vậy cần có sự chủ động chuẩn bị trong việc đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển

Nhằm đẩy mạnh công tác liên kết đào tạo, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao giữa các doanh nghiệp Nhật Bản – các đơn vị đào tạo trong nước – các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Ngày 31/05/2023 tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đã diễn ra buổi làm việc giữa đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản, Trung tâm 1, các đơn vị đào tạo nguồn nhân lực và một số doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Bắc. Đại diện Trung tâm 1, ông Nguyễn Thế Lanh, Phó Giám đốc Trung tâm 1 chủ trì. Thành phần tham gia phía đối tác Nhật Bản có ông Kaoru Yamakawa, cố vấn và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản.

nnlvietnhat1

Ông Kaoru Yamakawa, cố vấn và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản

Đại diện phía Nhật Bản đã trao đổi về tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tại một số doanh nghiệp Nhật Bản, mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam (nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực đã qua đào tạo tại Việt Nam) và giới thiệu nội dung, chương trình hợp tác, liên kết đào tạo, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất công nghiệp qua đó góp phần định hướng về công tác đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường hiện nay. Tại buổi làm việc Ông Kaoru Yamakawa đã trao đổi sâu hơn về mô hình đào tạo là nhằm gắn kết đào tạo nhân lực chất lượng cao với doanh nghiệp; đào tạo không chỉ lý thuyết mà hướng đến kỹ năng thực hành, khả năng sáng tạo của người học thông qua các hoạt động thực hành, nghiên cứu (các kỹ sư Việt Nam được trang bị thêm những kiến thức lý thuyết và thực hành, làm việc tại các nhà máy của Nhật Bản) và Ông Kaoru Yamakawa  khắng định nguồn nhân lực chất lượng cao được coi là một trong các trụ cột quan trọng và là đòn bẩy phát triển kinh tế, xã hội; chính vì vậy, trong bối cảnh này, tiếp nhận, chia sẻ các mô hình phát triển đào tạo tiên tiến nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói riêng đối với Việt Nam là hết sức cần thiết.

nnlvietnhat2

Đại diện Trung tâm 1, các đơn vị đào tạo nhân lực

Cũng tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Khuyến công 1 cho biết hiện nay, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam đang ở mức thấp trong bậc thang năng lực quốc tế, thiếu lao động có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao. Nên chương trình phối hợp phát triển mô hình đào tạo nguồn nhân nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình cử tuyển các kỹ sư đi học và làm việc có thời hạn tại Nhật Bản sẽ là nguồn bổ sung nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong những năm tới.

Đại diện Trung tâm 1, các đơn vị đào tạo và doanh nghiệp đánh giá cao nội dung chương trình và nhìn nhận hoạt động này sẽ mở đầu cho chuỗi các chương trình hỗ trợ tư vấn, liên kết đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các tỉnh khu vực phía Bắc, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại Nhật Bản và Việt Nam hiện nay.

Thực hiện: Việt Thái