17/02/2023

Thông báo về việc đăng ký tham gia Đề án Khuyến công quốc gia năm 2023

Để công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện một số đề án KCQG năm 2023 đảm bảo tiến độ và hiệu qủa, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 thông báo một số nội dung thực hiện như sau:

  1. Tổ chức hội chợ triển lãm hàng CNNT năm 2023;
  2. Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài;
  3. Hỗ trợ các cơ sở CNNT ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số;

(Phụ lục chi tiết hướng dẫn)

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị, các cơ sở CNNT quan tâm đăng ký tham gia.

Trân trọng thông báo./.