10/12/2020

Hội thảo Phổ biến Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba

Để các doanh nghiệp có thể nắm bắt được các thông tin về cam kết của Hiệp định thương mại Việt Nam – Cuba nhằm thúc đẩy xuất khẩu, phát triển hợp tác đầu tư tại Cuba, Bộ Công Thương sẽ tổ chức “Hội thảo Phổ biến Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba”.

vietcubaHiệp định thương mại Việt Nam – Cuba được ký tại Hà Nội ngày 09 tháng 11 năm 2018 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020. Với nhiều cam kết ưu đãi thương mại mới, theo đó hai bên cam kết xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế đối với gần 100% mặt hàng đang nhập khẩu từ thị trường của nhau trong vòng 5 năm, Hiệp định được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là sẽ tạo ra đột phá cho xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Cuba. Nếu doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội có thể sử dụng thị trường Cuba là đầu mối để mở đường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực lân cận và các nước Mỹ Latinh.

Để Quý Doanh nghiệp có thể (i) nắm bắt được các thông tin về cam kết của Hiệp định thương mại Việt Nam – Cuba; (ii) hiểu được cơ hội và thách thức, cũng như khả năng tận dụng Hiệp định đối với doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Cuba; (iii) phát triển hợp tác đầu tư tại Cuba, Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo Phổ biến Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba”, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00 – 12h00, ngày 18 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Bộ Công Thương, Hội trường tầng 2, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chương trình: Chương trình dự kiến gửi kèm

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp đăng ký tham dự Hội thảo. Quý Doanh nghiệp vui lòng đăng ký tham dự trước ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại địa chỉ:  (hoặc sử dụng mã QR gửi kèm).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương; SĐT: 024.2220.5373; +8497.973.1887; email: phongchaumy.moit@gmail.com.

Nguồn: https://moit.gov.vn/