06/11/2020

Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý báo cáo tổng hợp đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đến năm 2025”

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020, ngày 05/11/2020, tại thành phố Nam Định, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý báo cáo tổng hợp đề tài: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đến năm 2025”, mã số NV.2674/20. Đề tài do ThS. Nguyễn Toàn Thắng làm Chủ nhiệm, Cục CTĐP là cơ quan chủ trì nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội thảo

Chủ trì  và điều hành Hội thảo đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng Cục CTĐP;  tham dự  Hội thảo còn có đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố trên cả nước; các chuyên gia, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ cùng các thành viên trong Nhóm thực hiện đề tài.

Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm đã khái quát một số nội dung nghiên cứu của đề tài, trong đó nhấn mạnh: Ngành thủ công mỹ nghệ (TCMN) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm tệ nạn xã hội, duy trì và bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên mức độ phát triển của ngành hàng này vẫn còn nhiều hạn chế so với tiềm lực và thế mạnh của nó khi doanh thu xuất khẩu những năm gần đây dù có tăng trưởng nhưng vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra, lượng xuất khẩu còn thiếu ổn định.Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều khủng hoảng, rủi ro khó lường thì việc đưa ra những giải pháp cần thiết, kịp thời và hiệu quả để phát triển nhóm hàng này càng trở nên quan trọng và cần được quan tâm hơn. Đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ đến năm 2025” là công trình nghiên cứu tổng thể, chi tiết về thực trạng các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất hàng TCMN; phân tích đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng TCMN những năm gần đây, đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng TCMN đến năm 2025.

Đồng chí Phan Thị Giang, Thư ký – thành viên thực hiện đề tài đã trình bày tóm tắt nội dung Báo cáo tổng hợp và chỉ rõ mục tiêu của đề tài nhằm hệ thống hoá cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về sản xuất, xuất khẩu hàng TCMN; phân tích đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng TCMN những năm gần đây từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng TCMN đến năm 2025. Việc nghiên cứu đề tài sẽ tìm ra những “khoảng trống” của việc ban hành các cơ chế chính sách từ đó xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển hàng TCMN theo hướng đồng bộ, chuẩn hoá gắn với việc triển khai thực hiện tại các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng TCMN.

 Các ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung vào các vấn đề cụ thể như: Các mặt đạt được và hạn chế trong nội dung báo cáo; khung lý thuyết nghiên cứu, giới hạn nghiên cứu của đề tài trong phạm vi đặt hàng của Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ; đối chiếu, thực chứng các số liệu trong nội dung luận giải của đề tài để qua đó hoàn thiện báo cáo khoa học trên cơ sở tiếp cận theo hướng là đề tài nghiên cứu cung cấp các luận cứ khoa học.

Hội thảo cũng được nghe đại diện các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất hàng TCMN trình bày tham luận, trong đó nhấn mạnh các giải pháp giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển, kiến nghị một số các giải pháp về phía Nhà nước trong việc ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển hàng TCMN.

Ông Đỗ Đình Lăng – Giám đốc Công ty TNHH LV & Hòn Ngọc Viễn Đông, tham luận tại hội thảo

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng Cục CTĐP đánh giá cao ý kiến của đại biểu. Theo đó, để đề tài đáp ứng các yêu cầu theo Thuyết minh đặt hàng, Nhóm thực hiện đề tài cần tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung của báo cáo tổng hợp, trong đó cần làm rõ khung lý thuyết nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu; bổ sung tổng quan các nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài, bổ sung các đề xuất giải pháp thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng TCMN phát triển bền vững.

Tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm-Phó Cục trưởng Cục CTĐP, Nhóm thực hiện đề tài sẽ khẩn trương hoàn thiện báo cáo khoa học đảm bảo đúng thuyết minh phê duyệt và thời gian quy định. Đồng thời, sẽ tổ chức thêm các buổi họp chuyên sâu, góp ý cũng như kết nối và huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học để đóng góp vào kết quả nghiên cứu đề tài./.

Thực hiện: Phan Giang

Ảnh: Văn Đốc