10/01/2020

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

Chiều ngày 08/01/2020, Đảng bộ Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương, các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục CTĐP. Đồng chí Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, đồng chí Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục CTĐP chủ trì Hội nghị.
Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Chính Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng thông qua dự thảo báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. Theo báo cáo, năm 2019, công tác lãnh đạo, điều hành của BCH Đảng bộ Cục CTĐP đã có sự tập trung, thống nhất cao, bám sát nhiệm vụ của ngành, lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị được Bộ Công Thương giao.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được Đảng uỷ quan tâm. Các mục tiêu xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được giữ vững và phát huy, không có Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên luôn quan tâm; năm 2019, Đảng ủy Cục đã báo cáo, đề nghị Đảng ủy Bộ Công Thương xem xét kết nạp 03 quần chúng ưu tú vào Đảng, cử 01 quần chúng ưu tú đi học cảm tình Đảng. Các Chi bộ trực thuộc sinh hoạt Đảng đều đặn, đầy đủ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, nội dung khá phong phú, gắn kết công tác tư tưởng, xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ của đảng viên. Năm qua, Đảng bộ Cục đã có 02/06 Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04/06 Chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có Chi bộ hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ, có 55 đảng viên tham gia phân loại, trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 11 đồng chí; hoàn thành tốt nhiệm vụ 42 đồng chí; hoàn thành nhiệm vụ 02 đồng chí, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ xét tặng Giấy khen cho 01 Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy Cục đề nghị Đảng ủy Bộ Công Thương xét, công nhận Đảng bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.
Công tác tổ chức Đảng, cán bộ tại Cục CTĐP luôn được Đảng ủy tập trung quan tâm, lãnh đạo thực hiện theo quy định của Đảng, dân chủ thảo luận, công tâm, khách quan, đánh giá đúng năng lực, bố trí đúng vị trí; công chức giữ vị trí lãnh đạo luôn phát huy tốt năng lực chuyên môn, tận tâm, tận lực với công việc, chịu khó học hỏi, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
 Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục CTĐP đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; kết quả, các Chi bộ thực hiện tốt quy định về nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, mối quan hệ đoàn kết trong Chi bộ được giữ vững, không có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Công tác dân vận của Đảng ủy Cục tiếp tục có sự đổi mới về nhận thức và phương pháp hoạt động theo hướng sát cơ sở. Cấp ủy, Chi bộ và các tổ chức quần chúng trong Cục đã khẳng định vai trò, vị trí của mình, cùng với Đảng ủy, Lãnh đạo Cục tập trung triển khai kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Cục; không ngừng chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động. Toàn cơ quan Cục đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính. Các tổ chức đoàn thể luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm đối với nhiệm vụ và hoạt động chung; đặc biệt, đối với phong trào thi đua đã triển khai thực hiện phong trào ngày càng có hiệu quả thiết thực. Đảng ủy Cục đã luôn bám sát trong việc lãnh đạo tổ chức Đoàn hoạt động có nề nếp và hiệu quả, thực hiện tốt các chương trình thiện nguyện hàng năm.
Hội nghị đã nhận được các ý kiến tham luận đóng góp với các nội dung Chi bộ lãnh đạo việc học tập và triển khai Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng và quản lý, giáo dục đảng viên; thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có nội dung sinh hoạt chuyên đề. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
tongketdang1
Đ/c Phan Văn Bản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Cục Công Thương địa phương đã đạt được trong năm 2019, đồng thời yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng ủy Cục Lãnh đạo các Chi bộ chú trọng đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành đến từng đảng viên; nâng cao chất lượng và hiệu quả các buổi sinh hoạt, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên; tập trung giữ gìn đoàn kết nội bộ xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; Lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định và hướng dẫn của Cấp ủy cấp trên.
tongketdang2
Đ/c Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng phát biểu tại Hội nghị
 Kết luận Hội nghị, đồng chí Ngô Quang Trung trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phan Văn Bản. Đảng ủy sẽ cụ thể hóa thành kế hoạch công tác triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Đồng thời nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ; tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và tổ chức Đại hội Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng Đảng bộ đoàn kết, đồng thuận, trong sạch, vững mạnh. Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Bộ Công Thương giao./.
                                                                                                Tin Ngọc Sơn
                                                                                                Ảnh Long Bằng​​