12/08/2018

Hội nghị tập huấn về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng tại tỉnh Tuyên Quang

Ngày 10-11/8/2018 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tuyên Quang (Trung tâm Khuyến công Tuyên Quang) phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm Khuyến công 1) tổ chức Hội nghị tập huấn về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 10-11/8/2018 Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tuyên Quang (Trung tâm Khuyến công Tuyên Quang) phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Trung tâm Khuyến công 1) tổ chức Hội nghị tập huấn về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Nội dung Hội nghị nhằm (i) tuyên truyền sử dụng rộng rãi các trang thiết bị có hiệu suất cao, thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các trang thiết bị có công nghệ lạc hậu, áp dụng các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật tiên tiến nhằm cải thiện hiệu suất năng lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (ii) Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; triển khai hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án và chương trình về sản xuất sạch hơn, nhằm bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững.

Hội nghị có sự hiện diện của đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang, Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công Tuyên Quang, Trung tâm Khuyến công 1 và đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, ngày thứ nhất giảng viên đã giới thiệu đến hội nghị các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sản xuất sạch hơn nhằm giúp cho các cơ sở SXCN-TTCN cách tiếp cận, đánh giá hiệu quả, lợi ích về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất cũng như việc áp dụng SXSH để nâng cao hiệu suất và góp phần bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Trong buổi chiều cùng ngày Kiểm toán viên của Trung tâm Khuyến công 1 phối hợp với giảng viên đã thảo luận và trao đổi trực tiếp với các đại biểu về quy trình thực hiện kiểm toán năng lượng, thông qua thảo luận một số doanh nghiệp đã đề xuất về việc thực hiện cải tiến nâng cao tính tự động hóa cho dây chuyền sản xuất và tư vấn giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý năng lượng tại cơ sở mình như: HTX thủ công nghiệp Sửu Hùng, Cơ sở sản xuất phân viên Loan – Ngôn, công ty CP xi măng Tuyên Quang …Trong ngày thứ 2 hội nghị được giảng viên làm sáng tỏ việc áp dụng Sản xuất sạch hơn là một cách tiếp cận chủ động mang lại lợi ích về kinh tế, cải thiện môi trường làm việc, giảm ô nhiễm trong sản xuất, cùng một số giải pháp lựa chọn thay thế dần các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các trang thiết bị có hiệu suất cao tiến tới loại bỏ thiết bị có công nghệ lạc hậu nhằm bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững; được chuyên gia về NSCL chia sẻ cách áp dụng công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng và giải pháp thực hiện công tác quản lý nội vi là một trong những phương pháp sản xuất sạch hơn có chi phí đầu tư thấp nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua hội nghị các cơ sở công nghiệp nông thôn đã rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất để tiết kiệm chi phí và nêu ra những khó khăn trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng tại cơ sở như: Nhận thức của doanh nghiệp còn hạn chế; rào cản về kỹ thuật vì các doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ phụ thuộc vào năng lực kinh nghiệm của công nhân mà còn là trình độ kỹ thuật giám sát điều khiển và cải tiến công nghệ cùng với đó là tiếp cận thông tin kỹ thuật về những thành công về giảm tiêu thụ nguyên nhiên liệu và các kỹ thuật TKNL; về kinh tế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi phí đầu tư cho công nghệ tiên tiến, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu thường lớn so với khả năng của doanh nghiệp và thời gian hoàn vốn dài.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, các cơ sở công nghiệp nông thôn mong muốn được tiếp tục tham gia những chương trình tập huấn hữu ích này và nhận được sự hỗ trợ kinh phí để giúp cơ sở có thể áp dụng được việc sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng vào trong thực tế sản xuất. Điều này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn nâng cáo giá trị thương hiệu của sản phẩm, của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế địa phương.

Trần Quyên – IPC1
Ảnh: Văn Đốc